Werk

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt geld beschikbaar om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Orionis Walcheren neemt deel aan het project ‘Aan de slag in Zeeland 24-25’ (projectnummer 2023ESFp20270). Binnen het project voeren wij verschillende activiteiten uit.

Denk bijvoorbeeld aan het aan het werk helpen van personen die:

  • werkloos zijn en tijdens deze periode een uitkering (hebben) ontvangen;
  • een arbeidsbeperking hebben;
  • jonger zijn dan 28 jaar.

Orionis Walcheren krijgt hiervoor geld uit het Europees Sociaal Fonds. Het project loopt tot en met 31 december 2025.

Zeeuwen financieel gezond

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt geld beschikbaar voor activiteiten gericht op hulp bij geldzorgen en het financieel gezond maken en houden van inwoners van Walcheren. 
Orionis Walcheren neemt deel aan het project ‘Zeeuwen financieel gezond 23-25’ (projectnummer ESF 2023ESFp20245 ). 
Binnen het project voeren wij verschillende activiteiten uit:

•    Inzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven.
•    Meedenken hoe uw inkomsten en uitgaven in balans kunnen komen.
•    Onderzoeken of u mogelijk recht heeft op extra inkomsten
•    Betalingsregelingen afspreken als u achterstanden heeft
•    Het treffen van een schuldregeling
•    Doorverwijzen naar of samenwerken met andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld als u (ook) andere problemen heeft dan geldzorgen.

Orionis Walcheren krijgt hiervoor geld uit het Europees Sociaal Fonds. Het project loopt tot en met 31 oktober 2025.