Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt geld beschikbaar om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Orionis Walcheren neemt deel aan het project ‘Aan de slag in Zeeland 22-23’ (projectnummer 2022ESFp20249). Binnen het project voeren wij verschillende activiteiten uit.

Denk bijvoorbeeld aan het aan het werk helpen van personen die:

  • werkloos zijn en tijdens deze periode een uitkering (hebben) ontvangen;
  • een arbeidsbeperking hebben;
  • jonger zijn dan 28 jaar.

Orionis Walcheren krijgt hiervoor geld uit het Europees Sociaal Fonds. Het project loopt tot en met 31 december 2023.