Persoonsgegevens die Orionis Walcheren verwerkt

Orionis Walcheren verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening.
Wij gebruiken alleen gegevens die we echt nodig hebben voor de dienstverlening aan u.

Hier ziet u welke gegevens dat kunnen zijn:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Soms verwerken we ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn medische gegevens die we krijgen van onze bedrijfsarts.

Waar gebruiken we de gegevens voor:

De (bijzondere) persoonsgegevens die hierboven staan gebruiken we voor verschillende dingen:

 • om u te informeren over uw rechten;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
 • om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen;
 • om onze nieuwsbrief te versturen;
 • voor onze dienstverlening aan u
 •  In sommige gevallen moet dat voor de wet (bijvoorbeeld de Participatiewet) als:
  • In de wet staat dat we deze gegevens moeten gebruiken;
  • u een toestemmingsverklaring moet tekenen;
  • u een overeenkomst moet tekenen;
  • er een acuut dringende medische situatie is. Bijvoorbeeld een situatie waar hulpverleners persoonsgegevens moeten verwerken en u geen toestemming kunt geven.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan:

 • nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens aan u hebben gevraagd en
 • verplicht is volgens de wet.

Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn. Deze bewaartermijn staat in de 'Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017'.

Beveiliging

Misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ander ongewenst gebruik van persoonsgegevens mag niet. Wij nemen maatregelen om dat te voorkomen.

Gegevens delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan anderen als dat echt nodig is voor:

 • de dienstverlening aan u;
 • onze overeenkomst met u;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Hier staat in dat zij uw gegevens goed moeten beveiligen en vertrouwelijk moeten behandelen. Orionis Walcheren blijft hier verantwoordelijk voor.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Orionis Walcheren heeft een medewerker die controleert of we de privacywetgeving goed uitvoeren. Dat is de ‘functionaris voor de gegevensbescherming’.
U kunt contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming als u:

 • vragen heeft over de privacy bij Orionis Walcheren;
 • niet tevreden bent over het antwoord dat u van Orionis Walcheren heeft gekregen op een vraag over persoonsgegevens;
 • niet tevreden bent hoe uw klacht over persoonsgegevens door Orionis Walcheren is afgehandeld.

U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar fg@orioniswalcheren.nl.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om de gegevens die wij van u gebruiken te bekijken. Kijk bij Uw rechten hoe u dat kunt regelen.

Onze website

De privacywet en -regels gelden ook voor onze website. 

Wij slaan geen persoonsgegevens op op onze website. We maken gebruik van links naar andere websites. Orionis Walcheren is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet en -regels van deze andere partijen. Wij maken gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet op smartphone.
Orionis Walcheren gebruikt drie soorten cookies:

 1. Functionele cookies; deze zijn nodig om de website en de digitale dienstverlening goed te laten werken.
 2. Analytische cookies; wij gebruiken Matomo (voorheen Piwik) om inzicht te krijgen in het websiteverkeer op onze website. Die informatie gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. Wij hebben voor Matomo gekozen omdat wij uw privacy erg belangrijk vinden. Uw gegevens worden niet gedeeld zoals bijvoorbeeld met Google Analytics.   
 3. Cookies van derden; social media platforms kunnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen als u informatie deelt van onze website via social media. Wij hebben geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen.

Datalek

Als er persoonsgegevens vrijkomen zonder dat dit de bedoeling is, is dat een datalek. Een voorbeeld van een datalek is een brief of e-mail met (gevoelige) persoonsgegevens naar de verkeerde persoon sturen. Of een USB-stick met persoonsgegevens kwijtraken. Ook een inbraak in een bestand met persoonsgegevens door een hacker is een datalek.

Een datalek moeten wij altijd melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een datalek ontdekt is het belangrijk dat wij dat zo snel mogelijk weten. Wij nemen dan maatregelen. U kunt dit melden bij het Klant Contact Centrum.

Een klacht

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat niet zorgvuldig is omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage, aanpassing of verwijdering heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Laat dat dan aan ons weten. Wij kunnen dan samen met u kijken naar een oplossing.

Als u het niet eens bent met deze oplossing kunt u een klacht indienen.

Als we er samen niet uitkomen kunt u naar de rechter gaan. Deze privacyverklaring valt onder het Nederlands recht.

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Aanpassing privacyverklaring

Orionis Walcheren kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen kondigen wij aan op onze website. De wijziging gaat in op het moment dat deze op de website staat.

Om op de hoogte te blijven van de wijzigingen raden wij u aan regelmatig op de website te kijken.