Orionis Walcheren gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Dat vinden we belangrijk. We zijn dat ook verplicht vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze wet regelt dat organisaties hun klanten en bezoekers duidelijk moeten informeren hoe zij omgaan met persoonsgegevens. 
Hoe Orionis Walcheren dat doet leest u in onze Privacyverklaring. Hierin staat welke persoonsgegevens wij gebruiken, registreren en wat we daar mee doen. Meer informatie staat in het document privacybeleid en privacyreglement.