Recht op bekijken van gegevens

U hebt een aantal rechten als het gaat om uw gegevens.
U kunt opvragen welke persoonsgegevens wij over u hebben, u kunt uw dossier bekijken en u kunt een verzoek indienen om uw gegevens te laten wissen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens gebruiken dan kunt u een klacht indienen.

Inzage in uw dossier

Als u uw dossier wilt inzien dan kan dat. U doet dan een ‘beroep op de Wet openbaarheid van bestuur’.
Het bekijken van uw klantdossier is gratis. Als u veel kopieën wilt hebben dan vragen we daar soms een kleine bijdrage voor. Dit doen we omdat het veel tijd kost om uw gegevens te verzamelen en te kopiëren. Hoeveel dit kost hangt af van de hoeveelheid gegevens en de soort gegevens.
Wilt u uw klantdossier bekijken? Log dan in bij Mijn Orionis en vul het formulier 'Verzoek inzage klantdossier' in. Let op: om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.
Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. U hoort dan ook hoeveel het kost en hoe u kunt betalen. 
U kunt alleen uw eigen klantdossier bekijken en niet die van een ander. Daarom vragen wij om een legitimatiebewijs als u bij ons komt.

Orionis Walcheren is verantwoordelijk voor uw dossier. De informatie in uw klantdossier is vaak verspreid over verschillende programma's. Daarom is er een medewerker aanwezig als u uw (digitale) dossier bekijkt. De medewerker laat u de documenten in deze programma’s bekijken en kan uw vragen beantwoorden.

Inzage in uw persoonsgegevens

U kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. Deze mag u bekijken. Dit noemen we ook ‘recht op inzage’. U mag ons ook vragen om deze aan te passen of te verwijderen. 
Wilt u uw persoonsgegevens bekijken? Vul dan het formulier Verzoek inzage persoonsgegevens in. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Wij printen dan een overzicht met uw gegevens. Deze gegevens mag u bekijken en daarna meenemen. Hiervoor hoeft u niet te betalen. U kunt alleen uw eigen gegevens bekijken en niet die van een ander. Daarom vragen wij om een legitimatiebewijs als u bij ons komt.

Verzoek om uw gegevens te laten wissen

U kan Orionis Walcheren vragen om uw (persoons)gegevens te laten wissen. Dit heet het recht op vergetelheid, het recht om vergeten te worden.

U kunt vragen om de gegevens te laten wissen wanneer:

  • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om deze gegevens te bewaren;
  • u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens en u die toestemming heeft ingetrokken;
  • u bezwaar heeft tegen de verwerking en Orionis Walcheren geen zwaarwegende gronden heeft om de gegevens te verwerken;
  • uw persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt.

Soms mogen wij gegevens langer bewaren. Hierdoor kunnen wij niet uw gegevens verwijderen. In de wet staat dat wij uw gegevens langer mogen bewaren wanneer:

  • wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren;
  • wij uw gegevens nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
  • anderen het recht hebben op de informatie die u wilt wissen;
  • de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang;
  • uw gegevens nodig hebben voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doelen;
  • wij vinden dat de gegevens belangrijk zijn voor de volksgezondheid en wij deze mogen verwerken.

Wilt u uw gegevens laten wissen? Vul dan het formulier Verzoek om gegevens te wissen in. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken.

U kunt alleen gegevens van uzelf laten wissen en niet die van een ander. Daarom vragen wij om een legitimatiebewijs als u bij ons komt.

Recht op rectificatie

Als u van mening bent dat uw gegevens niet kloppen of niet volledig zijn, kunt u ons vragen om die aan te passen of aan te vullen. Dit heet het recht van rectificatie (artikel 16 AVG).
Deze rechten gelden niet voor de Basisregistratie personen (BRP). Als u iets wilt laten veranderen in de BRP moet u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken of Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat niet zorgvuldig is omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage, aanpassing of verwijdering heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Laat dat dan aan ons weten. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.

Als u het niet eens bent met deze oplossing, kunt u een klacht indienen.

Als we er samen niet uitkomen kunt u naar de rechter gaan. Onze privacyverklaring valt onder het Nederlands recht.

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens