Er komen geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, hebben hun plaats gehouden. Hun arbeidsovereenkomst blijft van kracht. Wij begeleiden zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar werk bij een ‘gewone’ werkgever.