Niet tevreden met onze dienstverlening?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht indienen. Lees meer over hoe u een klacht kunt indienen.
Wij nemen klachten serieus en zien ze als een tip waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Klachtencoördinator

Voor het behandelen van klachten hebben wij een klachtencoördinator.

Als u een klacht heeft ingediend, krijgt u hier altijd een ontvangstbevestiging van.
Onze klachtencoördinator neemt binnen een week contact met u op en gaat met u in gesprek over uw klacht.
De klachtencoördinator kijkt ook of de procedures goed zijn gevolgd.

Juridisch medewerkers

Als u het niet eens bent met een beslissing van Orionis Walcheren kunt u een bezwaarschrift indienen.
Dat kan alleen tegen een officiële beslissing. Een officiële beslissing staat altijd in een brief. Daarin staat ook hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Onze juridisch medewerkers behandelen uw bezwaarschrift.
Zij bekijken de beslissing en controleren of dit een goed besluit is. Zij kijken ook of de procedures goed zijn gevolgd.