Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Dat is geregeld in een nieuwe wet; de Wet inburgering 2021. Voor de gemeente Middelburg en Veere gaat Orionis Walcheren dit uitvoeren.

Met de komst van de nieuwe wet verandert er veel. Voor de nieuwkomers én voor gemeenten/uitvoerders. De wet gaat er voor zorgen dat inburgeraars snel mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Daarom zijn taal en werk belangrijke onderdelen van het inburgeringstraject. Want wie de taal goed beheerst, vindt sneller werk en voelt zich eerder thuis.
Daarnaast wordt ook ingezet op maatschappelijke begeleiding. Dit wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk, Welzijn Middelburg en Welzijn Veere en is onder andere gericht op administratieve ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en op integratie activiteiten.

Ersan Erden en Leon Cornelisse zijn regisseur inburgering. Zij verzorgen vanuit Orionis Walcheren de begeleiding van inburgeraars.
Contactgegevens:
Ersan: eerden@orioniswalcheren.nl / 06 552 709 71
Leon : lcornelisse@orioniswalcheren.nl / 06 311 066 68