Gemeenschappelijke regeling

Orionis Walcheren is een samenwerking van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Er zijn afspraken en regels gemaakt voor de samenwerking. Dat wordt de Gemeenschappelijke Regeling genoemd. Als u op deze link klikt, kunt de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling lezen.

Bestuur

Orionis Walcheren heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De bestuursleden worden benoemd door de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Bestuursleden

 

Wet normering Topinkomens

Ook de leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren vallen onder
het begrip Topfunctionaris. De bezoldiging en alle overige vergoedingen binnen de GR van de
onderstaande personen bedraagt nihil in 2022 (evenals in 2021).

Mandaatlijst

De bevoegdheden die Orionis Walcheren heeft als gemeenschappelijk regeling is intern geregeld via een bevoegden (mandaat) lijst. Als u op deze link klikt, kunt u de mandaatlijst lezen.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2023

Vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn vrij toegankelijk. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het secretariaat via tel. 06-50035855.


26-01-2023 - VERVALLEN
16-02-2023
16-03-2023
20-04-2023
01-06-2023
13-07-2023
Zomervakantie
14-09-2023
19-10-2023
16-11-2023
14-12-2023

Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een week voor de vergadering een e-mail met de vergaderstukken in pdf. Dit betreft de agenda, ingekomen stukken en memo’s. Concepten en stukken, waar nog een besluit over genomen moet worden, zijn hiervan uitgesloten.