Uitkomen met uw inkomen

Lukt het niet om werk te vinden en heeft u niet genoeg inkomen? Dan kunt u een uitkering aanvragen.

Onze medewerkers van de afdeling Inkomen hebben verstand van wetten en regels. Zij ondersteunen u bij uw aanvraag en zorgen dat de uitkering die u krijgt klopt.

Heeft u geldzorgen of schulden? Neem dan contact op met onze specialisten op het gebied van schuldhulpverlening.

Intakers

Na het indienen van uw aanvraag, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een medewerker Intake. Hier bekijken we of u echt nergens anders inkomen kunt krijgen.

We kijken naar uw inkomen en vermogen. We controleren de informatie die u gegeven hebt en of u de afspraken bent nagekomen.

Soms komen we bij u op huisbezoek. Dat doen we als er onduidelijkheid is over uw thuissituatie. Ook als u zelf niet naar het kantoor van Orionis Walcheren kunt komen. Of als we denken dat u misschien recht heeft op extra zorg komen we op huisbezoek. Er komen altijd twee medewerkers op huisbezoek.

Medewerkers Handhaving

Wij controleren streng op misbruik. Onze medewerkers Handhaving zijn gespecialiseerd in het opsporen hiervan.

Zij komen soms bij u op huisbezoek. Er komen altijd twee medewerkers op huisbezoek.

Uitkeringsadministratie

Onze uitkeringsadministratie zorgt ervoor dat de uitkering elke maand op tijd wordt betaald en dat de hoogte van de uitkering klopt. Hiervoor is het belangrijk dat u veranderingen in uw situatie altijd aan ons doorgeeft. Dit kunt u doen via Mijn Orionis of via de medewerkers van het Klant Contact Centrum.

Klantmanagers inkomen en klantondersteuners

Aanvragen bijzondere bijstand kunnen soms best ingewikkeld zijn. Wij gaan uit van uw persoonlijke situatie. We moeten rekenen met inkomen, vermogen en draagkracht. Daarnaast hebben we te maken met de wet zoals de Participatiewet en gemeentelijke beleidsregels. Klantmanagers inkomen en klantondersteuners behandelen uw aanvragen voor bijzondere bijstand.

Klantmanager schuldhulpverlening

Heeft u schulden of heeft u vragen over geldzaken? Dan kunt u terecht bij onze klantmanagers schuldhulpverlening.

Samen met u brengen zij uw administratie op orde en helpen ze u bij het oplossen van uw schulden.