Orionis Walcheren neemt deel aan het project "Nieuwe Zeeuwen".

 

Als uitvoeringsorganisatie van de Walcherse gemeenten investeren we al jaren fors in de(arbeids)integratie van statushouders. We vinden het belangrijk dat deze nieuwe Zeeuwen voldoende kansen krijgen om een plek in onze samenleving en op onze arbeidsmarkt te vinden.

Met dit project (projectnummer 2019EFI20113) kunnen we statushouders nog beter helpen in hun(arbeids)integratieproces.

We zetten breed in:

  • op betere taalbeheersing
  • meedoen in de samenleving én
  • betere kansen op een betaalde baan.

Het onderling delen van kennis tussen de Zeeuwse gemeentes is ook onderdeel van het project. Door samenwerking kunnen we goede voorbeelden van elkaar overnemen om zodoende onze nieuwe Zeeuwen nog beter te kunnen helpen.

Dit project wordt medegefinancierd met subsidie van het fonds asiel, migratie en integratie. De gemeente Goes verzorgt de coördinatie van dit project. Orionis Walcheren is deelnemer van dit project. Het project loopt tot en met 31 december 2021.