Voor wie

Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Een verzoek doen

Een Woo-verzoek doen, kan via wetopenoverheid@orioniswalcheren.nl 
U kunt een Woo-verzoek (nog) niet op een andere (digitale) manier doen.

Als u het niet eens bent met een beslissing van Orionis Walcheren kunt u een bezwaarschrift indienen. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of klacht, leest u op de pagina klachten en bezwaar op deze website.

Wat in het Woo verzoek moet staan

In het Woo-verzoek moet in ieder geval staan:

  • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van Orionis Walcheren, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
  • Op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post)
  • Uw contactgegevens
  • Uw verzoek moet om informatie gaan wat Orionis Walcheren in bezit heeft.
  • U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Maar de reden helpt ons wel met uitzoeken. We kunnen u om aanvullende informatie vragen als uw verzoek voor ons niet duidelijk is.
  • Dient u een Woo-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan bij de aanvraag een machtiging bij en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort).

 

 

Afhandeltermijn

Na het indienen van het Woo verzoek heeft Orionis Walcheren vier weken de tijd om te reageren. Als wij vragen hebben over uw verzoek, nemen we daarover contact met u op. 

Soms duurt de behandeling van uw verzoek langer. Bijvoorbeeld als het om heel veel informatie gaat. Dan mogen wij twee weken langer over doen over de behandeling van uw verzoek. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is twee weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maken wij afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

 

Deze informatie mogen wij niet geven

Sommige informatie mogen we niet met u delen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Wij wijzen uw verzoek dan af.   Als uw verzoek niet over het krijgen van bestuurlijke informatie gaat, kan Orionis Walcheren besluiten het verzoek niet te behandelen.

Heeft Orionis Walcheren de stukken niet maar zijn deze bij een andere overheidsorganisatie? Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.

Zijn de gevraagde stukken er helemaal niet? Dan krijgt u daarvan bericht.

Informatie over uw Woo verzoek

Dat kunt u opvragen bij Marian Marlissa, mmarlissa@orioniswalcheren.nl of 0118 433 812

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.