De Wet Open Overheid (Woo) regelt welke informatie van de overheid openbaar moet zijn. Als gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten op Walcheren, vinden wij het belangrijk te laten zien wat we doen en waarom. Dit past bij een moderne overheidsorganisatie die samenwerking met burgers serieus neemt en bij onze missie en visie. De uitvoering van de Woo goed regelen is veel werk. Daar hebben we tijd voor nodig. De komende jaren werken we aan de aanpassingen die hiervoor nodig zijn.