Leeftijdsgrens kostendelersnorm wijzigt vanaf 2023

zondag 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 verandert de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm. Die leeftijd wordt verhoogd van 21 naar 27 jaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat ouders met een uitkering geen lagere uitkering krijgen zodra hun inwonende kinderen 21 jaar worden.

 

Voor jongeren van 21 tot 27 jaar, die zelf een uitkering hebben, geldt dat huisgenoten van 27 jaar en ouder wél blijven meetellen voor kostendelersnorm.

 

Als u een uitkering heeft, houden we rekening met verschillende zaken. Bijvoorbeeld of u een of meer huisgenoten heeft. Dit zijn uw kostendelers. Dit noemen we zo omdat zij kunnen meebetalen aan uw woonkosten. 

Vanaf 1 januari 2023 veranderen de regels voor kostendelers. 

Wat verandert er?

De leeftijdsgrens waarop huisgenoten meetellen voor de hoogte van uw uitkering verandert. Die was 21 jaar en wordt 27 jaar. Op dit moment geldt dat al voor studenten jonger dan 27,  maar vanaf 1 januari 2023 geldt dit ook voor niet-studenten. Het betekent dat jongeren die medebewoner (personen met wie u samenwoont) zijn en die nog geen 27 jaar zijn, niet meetellen als kostendeler.

Wat betekent dit?

Heeft u een of meer medebewoners die jonger zijn dan 27 jaar en geen studie of opleiding volgen? Dan ontvangt u vanaf 1 januari 2023 een hogere uitkering. Dat komt omdat we geen of minder huisgenoten  meetellen. U krijgt dan in januari een brief van ons met de nieuwe berekening van uw uitkering.

Deze wijziging geldt alleen voor mensen met een uitkering die een medebewoner hebben tot 27 jaar. Het geldt niet voor de medebewoner (tot 27 jaar) zelf. Voor jongeren van 21 tot 27 jaar, die zelf een uitkering hebben, geldt dat hun huisgenoten van 27 jaar en ouder wél blijven meetellen voor kostendelersnorm. 

Zijn al uw huisgenoten 27 jaar of ouder in januari 2023? Of jonger, maar volgen zij een studie of opleiding? Dan verandert er niets.

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm gebruiken we om te bepalen hoe hoog uw uitkering is.

Woont u samen met andere volwassenen? In sommige gevallen kunt u de kosten met hen delen. Zoals de huur en energiekosten. We gaan er dan vanuit dat jullie de kosten samen betalen. Dat betekent dat u een lagere uitkering nodig heeft.

Welke huisgenoten tellen niet mee voor de kostendelersnorm?

  • Kinderen of andere jongeren onder de 27 jaar;
  • studenten die een opleiding volgen en recht hebben op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
  • studenten die een BBL- opleiding volgen
  • kamerhuurders en kostgangers die een commerciële (zakelijke) huurprijs betalen. Dit is als er een officieel huurcontract is met een normale huurprijs.
  • opvang van Oekraïense vluchtelingen in huis

Zo rekenen we het uit

Op de pagina Hoogte van de uitkering staat de tabel Kostendelersnorm. Hier staan de bedragen en kunt u zien hoe wij de kostendelersnorm uitrekenen.

 

Heeft u 1 februari nog geen brief gehad? En denkt u wel dat u recht heeft op een hogere uitkering? Bel ons dan. Het telefoonnummer is 0118-432700.

 

Deel dit artikel:
Afbeelding voor E-mail