Het basisbedrag voor een bijstandsuitkering is het wettelijk minimumloon. Dit zijn de landelijke regels. Het bruto minimumloon is € 1934,40 (vakantietoeslag is meegerekend). Hoe hoog de uitkering is hangt af van verschillende dingen:

 • uw leeftijd;
 • of u alleenstaand bent, samenwoont en/of gehuwd bent;
 • of u kinderen heeft;
 • hoeveel volwassenen er staan ingeschreven op uw adres;
 • of u inkomsten heeft (bijvoorbeeld uit werk) of alimentatie krijgt.

De bedragen hieronder gelden vanaf 1 juli 2024. Door afronding kunnen er kleine verschillen in de bedragen zijn.

Personen 21 jaar tot de AOW-leeftijd

 

Maximaal vermogen bij bijstandsuitkering per 1 januari 2024

Vermogen is alles wat u bezit. Bijvoorbeeld een woning, spaargeld, juwelen, antiek, kunst, een erfenis, een auto.de waarde van al uw bezittingen. Ook de bezittingen van uw partner en kinderen (tot 18 jaar)  die bij u wonen inwonende kinderen tellen mee. 

Spullen die onmisbaar zijn in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld uw meubels, wasmachine, fiets, computer of telefoon, hoeft u niet mee te tellen. Het gaat om de totale waarde van:

 • het geld op uw bank- en spaarrekeningen en die van uw partner en uw kinderen tot 18 jaar.
 • contant geld
 • lijfrentepolissen
 • koopsompolissen
 • aandelen
 • obligaties
 • sieraden en andere waardevolle spullen
 • uw auto, motor als deze meer waard is dan € 2.300,-

Let op: per 1 januari 2024 zijn onderstaande bedragen omlaag gegaan.

110% van het sociaal minimum (inclusief vakantiegeld)

 

120% van het sociaal minimum (inclusief vakantiegeld)

130% van het sociaal minimum (inclusief vakantiegeld)

Jongeren van 18, 19, of 20 jaar zonder kinderen

 

Jongeren van 18, 19 of 20 jaar met kinderen

Vanaf de AOW-leeftijd

 

Kostendelersnorm

Als u met meerdere volwassenen van 27 jaar of ouder op een adres woont, kunt u de woonkosten delen. Bijvoorbeeld de kosten van de huur en elektra. U krijgt dan een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • jongeren onder de 27 jaar;
 • studenten die:
  • studiefinanciering kunnen krijgen
  • een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding) volgen of
  • recht hebben op de Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos);
 • kamerhuurders en kostgangers die een zakelijke huurprijs betalen.
 • opvang van Oekraïnse vluchtelingen in huis

Verblijf in inrichting

 

Ioaw/Ioaz