Voor het berekenen van uw inkomen gaat u uit van uw maandinkomen, zonder vakantietoeslag. Heeft u hiernaast nog ander inkomen? Zoals bijvoorbeeld de inkomsten van uw partner, alimentatie of studiefinanciering? Dat moet u er ook bij optellen. Inkomsten van uw inwonende kinderen telt niet mee.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan hebben wij het bedrag van de fiscale winst nodig. Dat is de bruto omzet min de kosten, vóór aftrek van belastingen en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek.

Hebt u een hoger inkomen, maar houdt u een lager inkomen over omdat u een actieve schuldregeling heeft? Dan hebt u misschien toch recht op regelingen.

Voor de regelingen gelden inkomensgrenzen. Welke inkomensgrens geldt, hangt af van de gemeente waar u woont.

Voor inwoners van de gemeente Vlissingen is een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm een laag inkomen. Voor inwoners van de gemeente Middelburg en Veere is dat een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Hoeveel 110% en 130% van de bijstandnorm is, leest u op de pagina uitkering/hoogte-van-de-uitkering op deze website.