Heeft u een laag inkomen? Dan is het vaak moeilijk geld vrij te maken voor sportieve, culturele, recreatieve of educatieve activiteiten.

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u hiervoor een financiële bijdrage uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs krijgen. U kunt bijvoorbeeld een bijdrage krijgen voor:

 • lidmaatschapskosten voor verenigingen
 • lesgelden voor hobby en sportactiviteiten (let op: kinderen kunnen misschien ook gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • abonnementsgeld voor de bibliotheek
 • evenementen en attracties
 • zwembadkaarten
 • toneel-, theater- en bioscoopbezoek
 • abonnementskosten van een krant
 • abonnementskosten internet

Gemeente Middelburg

Voor wie:

 • Schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm.
 • Inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.
 • Inwoners die door een schuldsanering/Wsnp een inkomen hebben wat gelijk is of lager dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Studerende (alleenstaande) ouders die studiefinanciering ontvangen.
 • Ook zelfstandigen met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen. Zij moeten bij de aanvraag de meest recente belastingaanslag en winst en verliesrekening van het afgelopen jaar inleveren. 

Voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Middelburg;
 • Aanvrager(s) is/zijn ouder dan 18 jaar;
 • U heeft niet meer vermogen dan u mag hebben; Vermogen van een door u bewoonde woning wordt voor deze bijdrage niet meegerekend.
 • De aanvraag is voor kosten die u maakt in 2024.

Overige studenten en vreemdelingen zonder geldige verblijftitel hebben geen recht op een bijdrage. 

Gemeente Veere

Voor wie:

 • schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm;
 • inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm;
 • inwoners die door een schuldsanering/Wsnp een inkomen hebben wat gelijk is of lager dan 130% van de bijstandsnorm;
 • ook zelfstandigen met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen. Zij moeten bij de aanvraag de meest recente belastingaanslag en winst en verliesrekening van het afgelopen jaar inleveren.

Voorwaarden:

 • u woont in de gemeente Veere;
 • aanvrager(s) is/zijn ouder dan 18 jaar;
 • u heeft niet meer vermogen dan u mag hebben; Vermogen van een door u bewoonde woning wordt voor deze bijdrage niet meegerekend.
 • de aanvraag is voor kosten die u  maakt in 2024. 

Studenten en vreemdelingen zonder geldige verblijftitel hebben geen recht op een bijdrage.

Gemeente Vlissingen

Voor wie:

 • schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm.
 • personen vanaf 18 jaar met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
 • ook zelfstandigen met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen. Zij moeten bij de aanvraag de meest recente belastingaanslag en winst en verliesrekening van het afgelopen jaar inleveren. 

Voorwaarden:

 • u woont in de gemeente Vlissingen;
 • aanvrager(s) is/zijn ouder dan 18 jaar;
 • u heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben; Vermogen van een door u bewoonde woning wordt voor deze bijdrage niet meegerekend.
 • de aanvraag is voor kosten die u maakt in 2024.

Studenten en vreemdelingen zonder geldige verblijftitel hebben geen recht op een bijdrage.
 

Hoogte bijdrage

De maximale bijdrage per jaar is:
- € 140,-- per kind op de basisschool
- € 260,-- per kind op het voortgezet onderwijs
- € 115,-- per persoon van 18 jaar en ouder
 

LET OP! voor de gemeente Middelburg en Veere geldt:
Gaat uw kind dit jaar voor het eerst naar de middelbare school, dan wordt het bedrag eenmalig verhoogd met € 260,--.

Aanvragen

 • Heeft u een bijstandsuitkering?
 • En heeft u de bijdrage vorig jaar aangevraagd en gekregen?

Dan hoeft u deze niet meer aan te vragen. Wij betalen de bijdrage meestal automatisch uit.

Heeft u een of meerdere kinderen van 11 of 12 jaar? Dan krijgt u een hogere bijdrage als uw kind naar de middelbare school gaat. Wij kunnen de bijdrage dan niet automatisch uitbetalen. U kunt deze dan vanaf 16 februari zelf aanvragen. 

Heeft u op 16 februari nog geen betaling gehad? En denkt u dat u wel recht heeft op de bijdrage? Dan kunt u de bijdrage vanaf die datum zelf aanvragen. Dit kan online, maar u kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij het Klant Contact Centrum.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een reactie van ons.

 

 

Controle bewijsstukken

Wij controleren achteraf of de gegevens die u hebt opgegeven kloppen. Wij nemen dan steekproeven. Het is daarom belangrijk dat u bewijzen bewaart  (bijvoorbeeld een nota, bankafschrift of toegangsbewijs) tot 1 mei van het volgend jaar.

Als uit de controle blijkt dat u niet kunt laten zien dat de bijdrage is gebruikt voor sport, cultuur of onderwijs, kan het zijn dat u de bijdrage moet terugbetalen.