Heeft u de toeslag niet automatisch gekregen? Dan kunt u deze zelf aanvragen. Dit kan tot en met 30 april 2024. Wij betalen de toeslag per huishouden.

Wie kan deze eenmalige toeslag aanvragen?

 • inwoners van de gemeente Veere met een laag inkomen en weinig vermogen
 • die zelf de energierekening betalen en die
 • zelfstandig wonen

Uitzonderingen

Wonen er meerdere mensen met een uitkering op hetzelfde adres? Dan betalen wij de energietoeslag alleen aan de hoofdbewoner.

De energietoeslag is niet voor:

 • Kamerbewoners
 • Mensen met een uitkering die in een inrichting wonen of dakloos zijn. Zij hebben geen energiekosten.

Jonger dan 21 jaar?

De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Hierbij gaan we uit van de regels van de Participatiewet. In de wet staat dat als je jonger bent dan 21 jaar, je ouders/verzorgers onderhoudsplichtig zijn. Dit betekent dat zij verplicht zijn je financieel te steunen tot je 21 bent.

Wat is een laag inkomen?

Woont u in de gemeente Veere? Dan gaan we bij een laag inkomen uit van 130% van het sociaal minimum.

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Deze bedragen gelden voor inwoners van de gemeente Veere:

 

Wat is weinig vermogen?

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen. Ook de bezittingen van uw partner en inwonende kinderen tot 18 jaar tellen mee. Spullen die onmisbaar zijn in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld uw meubels, wasmachine, fiets, computer of telefoon, hoeft u niet mee te tellen. Het gaat om de totale waarde van:

 • het geld op uw bank- en spaarrekeningen en die van uw partner en uw kinderen tot 18 jaar.
 • contant geld
 • lijfrentepolissen
 • koopsompolissen
 • aandelen
 • obligaties
 • cryptomunten
 • sieraden en andere waardevolle spullen
 • uw auto, motor als deze meer waard is dan € 2.300,-

U heeft weinig vermogen als de waarde van uw bezittingen niet meer is dan:

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om uw netto-inkomen in oktober 2023. Dat is dus wat u (en als u die heeft: uw partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. 

 • loon
 • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit verhuur
 • partneralimentatie
 • studiefinanciering

Aanvragen energietoeslag

Klik hier om enkele vragen over uw persoonlijke situatie te beantwoorden. U weet dan gelijk of u recht heeft op de energietoeslag en kunt deze gelijk eenvoudig aanvragen. Hiervoor heeft u alleen uw Digid en bewijs van uw inkomen (bijvoorbeeld salarisstrook) nodig.

Aanvragen kan tot en met 30 april 2024.

Hoeveel energietoeslag?

De energietoeslag voor 2023 is € 1000,- . Dit is een besluit van de gemeente Veere.

Wanneer betalen wij de energietoeslag?

Als wij uw aanvraag hebben gekregen, dan nemen wij zo snel mogelijk een besluit. We doen ons best om binnen vier weken een besluit te nemen. U krijgt dan een brief. Daarna betalen we zo snel mogelijk de energietoeslag.

Energietoeslag is belastingvrij

De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor uw uitkering en de toeslagen van de Belastingdienst zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Problemen met het betalen van de energierekening?

Heeft u hoge energiekosten en maakt u zich hier zorgen over. Of hebt u problemen met het betalen van uw energierekening? Zoek dan op tijd hulp. Bijvoorbeeld door dit met uw energieleverancier te bespreken, of een betalingsregeling af te spreken.

U kunt ook contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling schuldhulpverlening of Maatschappelijk Werk Walcheren.

En u bent van harte welkom bij het Inloopuur Geldzorgen. Dat is iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in ZB (Openbare Bibliotheek) in Middelburg.