Wat is de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten?

De Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) is een zorgverzekering die Orionis Walcheren samen met verzekeraar CZ aanbiedt. De verzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het maakt niet uit of u een uitkering of salaris heeft.

Met de CZG krijgt u:

 • korting op de premie van de aanvullende verzekering
 • een uitgebreide dekking van ziektekosten.

Aanvullende verzekering

Het is een goed idee om ieder jaar te kijken welke verzekering het beste bij u past. Zo zorgt u ervoor dat u verzekerd bent voor de dingen die u nodig hebt. U kunt daar de keuzehulp van Gezond Verzekerd voor gebruiken.

Inwoners van de gemeente Middelburg en gemeente Veere kunnen vanaf 2023 kiezen uit 3 verschillende aanvullende verzekeringen:

 • Gemeente Start
 • Gemeente Extra 
 • Gemeente Extra uitgebreid     

Inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:

 • gemeenten Start
 • gemeenten Extra uitgebreid

Hoogte van de premie in 2024

 

Voorwaarden

U kunt deze verzekering afsluiten als u

 • in de gemeente Middelburg, Veere of Vlissingen woont en
 • een laag inkomen heeft en weinig of geen vermogen heeft.

Bij een laag inkomen gaan we uit van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie. Klik hier om naar de pagina met alle bedragen te gaan.

 

 In de tabel hieronder staat het percentage van het sociaal minimum per gemeente.

 

 

Eigen risico: dit kunt u ook in termijnen betalen

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en zorg gebruikt uit het basispakket. In 2024 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.  Verwacht u zorgkosten te maken en betaalt u het eigen risico van € 385 liever niet in één keer? U kunt dan via CZ het bedrag in 10 termijnen betalen.  Meld dit dan vóór 1 februari 2024 aan.

U betaalt dan van maart t/m december aan CZ € 38,50 per maand, óók als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt. Maakt u het eigen risico niet op? Dan krijgt u van CZ het bedrag dat u teveel heeft betaald vóór 1 april van het volgende jaar gewoon terug.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze verzekering via de website www.gezondverzekerd.nl. Ook als u nog niet verzekerd bent bij CZ. 

Bent u van plan over te stappen van zorgverzekeraar of wilt u uw polis veranderen? Dan moet u dat voor 1 januari doen.

Heeft u al de CZG en wilt u niets veranderen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf uw nieuwe polis. 

 

Betalen premie

 • Heeft u een uitkering van Orionis Walcheren? Dan betalen wij de premie van uw uitkering.
 • Heeft u geen uitkering van Orionis Walcheren? Dan betaalt u de premie via automatische incasso.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de aanvullende verzekeringen? Dan kunt u daarvoor naar het Servicekantoor van CZ, Langeviele 82 in Middelburg.
U kunt ook bellen met het CZ. Het telefoonnummer is 088-555 77 77.

Voor uitleg en/of hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

En natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ons Klant Contact Centrum.