Moet u kosten maken waarvoor u niet heeft kunnen sparen? En moet u deze kosten maken omdat ze echt nodig zijn? Dan kunt u hiervoor misschien bijzondere bijstand krijgen.

Voorwaarden

Bijzondere bijstand kan alleen als u de kosten niet zelf kunt betalen.  En er geen andere mogelijkheden zijn om de kosten te betalen.

Bij een aanvraag om bijzondere bijstand stellen wij altijd vragen over uw situatie. Zo kunnen we goed bepalen wat u nodig heeft.

Daarnaast houden we rekening met:

  • uw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen woning);
  • of u de kosten echt moet maken;
  • of u ergens anders een vergoeding voor de kosten kunt krijgen.

Vrijlating en draagkracht

Bij bijzondere bijstand houden we rekening met de hoogte van uw inkomen. We gaan hierbij uit van de bijstandsnorm. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer u zelf moet betalen. Het deel wat u zelf kunt betalen, noemen we draagkracht. Niet al het inkomen telt mee voor draagkracht. Er is een bedrag wat we vrijlaten. Dat betekent dat het niet meetelt. Het inkomen dat hoger is dan de vrijlating telt mee voor uw draagkracht. De gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen hebben eigen regels voor draagkracht.

Woont u in de gemeente Middelburg of Veere?
Dan heeft u een vrijlating van € 300 euro op de bijstandsnorm die voor u geldt. Inkomen boven dit bedrag is draagkracht.

Woont u in de gemeente Vlissingen?
Dan wordt inkomen tot 110% van uw bijstandsnorm vrijgelaten. Inkomen boven dit bedrag is draagkracht.

Wij houden geen rekening met draagkracht als u een schuldhulptraject heeft.

Heeft u draagkracht maar heeft u tegelijk een aantal bijzondere kosten? Dan kunt u soms toch bijzondere bijstand krijgen. Neem in dit geval altijd contact met ons op zodat wij dit voor u kunnen bekijken.

Aanvragen

Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u de kosten maakt. Als u de kosten toch al eerder moet maken, mag dat niet langer dan twee maanden geleden zijn.

Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand? Dan kunt u online een aanvraag indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Wilt u een papieren aanvraagformulier invullen en opsturen? Dat moet u opvragen bij ons Klant Contact Centrum. Onze medewerkers stellen u dan een aantal vragen. Ook kunnen zij u meer vertellen over de regels die gelden.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een reactie van ons.