Per 1 januari 2020 heeft de gemeente Middelburg nieuwe beleidsregels voor bijzondere bijstand. Deze beleidsregels kunt u lezen op de website overheid.nl

Hieronder leest u een korte uitleg van de beleidsregels en de kostensoorten die hierin staan.

Of u bijzondere bijstand krijgt hangt altijd af van uw situatie. Denkt u dat u bijzondere bijstand nodig heeft? Neemt u dan contact op met Orionis Walcheren. Ook als de kosten niet in de beleidsregels en de uitleg over de beleidsregels staan. Onze medewerkers bespreken met u wat de mogelijkheden zijn en informeren u over de regels.

Algemeen

Bijzondere bijstand kan alleen voor kosten die u niet zelf kunt betalen. 

Bij een aanvraag om bijzondere bijstand stellen wij altijd vragen over uw situatie. Zo kunnen we goed bepalen wat u nodig heeft.

Daarnaast houden we rekening met:

  • uw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen woning);
  • of u de kosten echt moet maken;
  • of u ergens anders een vergoeding voor de kosten kunt krijgen.

Bijzondere bijstand moet u aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Als u de kosten toch al eerder moet maken, mag dat niet langer dan vier weken geleden zijn.
Let op: Dit geldt niet bij bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Hiervoor moet u bijzondere bijstand aanvragen voor u de kosten maakt.

De hoogte van de bijzondere bijstand

Voor de hoogte van de bijzondere bijstand wordt altijd gekeken naar de goedkoopste oplossing.

Draagkracht

Bij bijzondere bijstand houden we rekening met de hoogte van uw inkomen. We gaan hierbij uit van de bijstandsnorm. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer u zelf moet betalen. Het deel wat u zelf kunt betalen, noemen we draagkracht.

Niet al het inkomen telt mee voor draagkracht. Er is een bedrag dat we vrijlaten. Dat betekent dat het niet meetelt. Het inkomen dat hoger is dan de vrijlating telt mee voor uw draagkracht.
De regels voor draagkracht zijn verschillend per kostensoort.

Aanvragen als u al klant bent

U bent een klant als u op dit moment een (aanvullende) uitkering heeft.

Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u de kosten maakt. Als u de kosten toch al eerder moet maken, mag dat niet langer dan vier weken geleden zijn.
Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand? Dan kunt u online een aanvraag indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Of bij het aanmelden voor het maken van een afspraak? Onze medewerkers helpen u graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen acht weken een reactie van ons.

Aanvragen als u nog geen klant bent

Heeft u geen (aanvullende) uitkering bij ons? Dan hebben wij nog geen gegevens van u. 

Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u de kosten maakt. Als u de kosten toch al eerder moet maken, mag dat niet langer dan vier weken geleden zijn.
Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand en ontvangt u geen uitkering van Orionis Walcheren? Dan moet u zich voor het aanvragen van bijzondere bijstand aanmelden via onze website. Dat kan via deze link. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van rechtshulp en bewindvoering hoeft u geen afspraak te maken. U kunt dit online regelen. Ook hier heeft u uw DigiD voor nodig.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Of bij het aanmelden voor het maken van een afspraak? Onze medewerkers helpen u graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Na uw aanmelding krijgt u van ons een afspraak voor een gesprek. Deze afspraak krijgt u via de email en is altijd binnen twee werkdagen na uw aanmelding. Het is belangrijk dat u deze email goed leest. Hier staat namelijk in wat u mee moet nemen naar de afspraak.

Binnen twee werkdagen na uw aanmelding heeft u een gesprek met een medewerker. Dit gesprek is op ons kantoor aan de Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen en duurt ongeveer een uur. Naast uw vraag om bijzondere bijstand bespreken we ook met u of u ondersteuning nodig heeft op het gebied van:

  • Inkomen
  • Werk
  • Financiën
  • Wonen
  • Gezondheid
  • Zorg

Kostensoorten

In dit overzicht leest u een korte uitleg van de kostensoorten die in de beleidsregels staan. Deze uitleg is algemeen en is een voorbeeld.

Of u bijzondere bijstand krijgt hangt altijd af van uw situatie. Denkt u dat u bijzondere bijstand nodig heeft? Neemt u dan altijd contact op met Orionis Walcheren. Ook als de kosten niet in dit overzicht staan. Onze medewerkers bespreken met u wat de mogelijkheden zijn en informeren u over de regels.