Moet u kosten maken waarvoor u niet heeft kunnen sparen? En moet u deze kosten maken omdat ze echt nodig zijn? Dan kunt u hiervoor misschien bijzondere bijstand krijgen. De regels op deze pagina gelden voor inwoners van de gemeente Veere.

De volledige tekst van de beleidsregels bijzondere bijstand van de gemeente Veere kunt u lezen op de website overheid.nl

Voorwaarden

Bijzondere bijstand kan alleen als u de kosten niet zelf kunt betalen. En als u geen andere mogelijkheden heeft om de kosten te betalen.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, stellen wij altijd vragen over uw situatie. Zo kunnen we goed bepalen wat u nodig heeft.

Ook houden we rekening met:

 • uw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen woning);
 • of u de kosten echt moet maken;
 • of u ergens anders een vergoeding voor de kosten kunt krijgen.

Bijzondere bijstand moet u aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Als u de kosten toch al eerder moet maken, mag dat niet langer dan vier weken geleden zijn.

Let op: Dit geldt niet voor zogenaamde 'duurzame gebruiksgoederen'.

Wat zijn duurzame gebruiksgoederen?

Dit zijn huishoudelijke spullen die vaak lang meegaan zoals bijvoorbeeld:

 • bed
 • wasmachine
 • bank
 • koelkast
 • computer
 • enz

Heeft u dit soort spullen nodig? Dan moet u altijd eerst bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u deze spullen koopt.

Uitleg over vrijlating en draagkracht

Bij bijzondere bijstand houden we rekening met de hoogte van uw inkomen. We gaan hierbij uit van de bijstandsnorm. De bijstandsnorm is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Dit bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals leeftijd, gezinssamenstelling en woonsituatie.

Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer u zelf moet betalen. Het deel wat u zelf kunt betalen, noemen we draagkracht. Niet al het inkomen telt mee voor draagkracht. Er is een bedrag wat we vrijlaten. Dat betekent dat het niet meetelt. Het inkomen dat hoger is dan de vrijlating telt mee voor uw draagkracht.
Voor inwoners van de gemeente Veere gaan we uit van 130% van de bijstandsnorm. Inkomen boven dit bedrag is draagkracht.

Wij houden geen rekening met draagkracht als u een schuldhulptraject heeft.

Heeft u draagkracht maar heeft u tegelijk een aantal bijzondere kosten? Dan kunt u soms toch bijzondere bijstand krijgen. Neem in dit geval altijd contact met ons op zodat wij dit voor u kunnen bekijken.

Aanvragen als u al klant bent

U bent een klant als u op dit moment een (aanvullende) uitkering heeft.

Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u de kosten maakt. Als u de kosten toch al eerder moet maken, mag dat niet langer dan twee maanden geleden zijn.
Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand? Dan kunt u online een aanvraag indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Of bij het aanmelden voor het maken van een afspraak? Onze medewerkers helpen u graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen acht weken een reactie van ons.

Aanvragen als u nog geen klant bent

Heeft u geen (aanvullende) uitkering bij ons? Dan hebben wij nog geen gegevens van u. 

Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u de kosten maakt. Als u de kosten toch al eerder moet maken, mag dat niet langer dan twee maanden geleden zijn.
Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand en ontvangt u geen uitkering van Orionis Walcheren? Dan moet u zich voor het aanvragen van bijzondere bijstand aanmelden via onze website. Dat kan via deze link. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van rechtshulp en bewindvoering hoeft u geen afspraak te maken. U kunt dit online regelen. Ook hier heeft u uw DigiD voor nodig.

 Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Of bij het aanmelden voor het maken van een afspraak? Onze medewerkers helpen u graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Na uw aanmelding krijgt u van ons een afspraak voor een gesprek. Deze afspraak krijgt u via de email en is altijd binnen twee werkdagen na uw aanmelding. Het is belangrijk dat u deze email goed leest. Hier staat namelijk in wat u mee moet nemen naar de afspraak.

Binnen twee werkdagen na uw aanmelding heeft u een gesprek met een medewerker. Dit gesprek is op ons kantoor aan de Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen en duurt ongeveer een uur. Naast uw vraag om bijzondere bijstand bespreken we ook met u of u ondersteuning nodig heeft op het gebied van:

 • Inkomen
 • Werk
 • Financiën
 • Wonen
 • Gezondheid
 • Zorg