Brede ondersteuning

Brede ondersteuning is voor ouder(s) en hun gezin die (mogelijk) gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Orionis Walcheren voert de brede ondersteuning uit voor inwoners van de gemeente Middelburg en Veere. Kinderen die gebruik kunnen maken van de Kindregeling, kunnen ook brede ondersteuning aanvragen.

Woont u in de gemeente Vlissingen? Dan kunt u voor brede ondersteuning contact opnemen met de gemeente Vlissingen.

Hoe werkt de brede ondersteuning?

Als u hulp en brede ondersteuning bij ons vraagt, krijgt u een gesprek met een medewerker. Met deze medewerker bespreekt u uw ondersteuningsvraag. Welke hulp u nodig hebt, kunnen we alleen samen bepalen. We kijken hierbij wat voor ouder/kind en het gezin nodig is voor het maken van een nieuwe start. Hierbij gaan we uit van uw situatie van nu – op het moment dat u zich bij ons meldt. Niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig. Brede ondersteuning is altijd maatwerk. We kijken daarom per persoon/gezin wat nodig is. Na dit gesprek maken wij een plan van aanpak. Hierin staan alle afspraken over de hulp die u krijgt.

Kan ik ondersteuning krijgen zonder plan van aanpak?

Nee, dat kan niet. Voor brede ondersteuning moet altijd een plan van aanpak zijn met daarin een doelstelling en een motivatie voor de ondersteuning.

Kan ik mijn hulpaanbod vergelijken met anderen?

Nee, dat kan niet. Het doel van de ondersteuning is dat u een nieuwe start kunt maken. Hoe die nieuwe start er uit ziet en wat daarvoor nodig is, is maatwerk. In het gesprek kijken we wat u nodig heeft.

Meer informatie over financiële compensatie

Meer informatie over financiële compensatie vindt u op de website van de Belastingdienst https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/

De Kindregeling

De kindregeling is voor kinderen en jongeren die de problemen met de kinderopvangtoeslag van dichtbij meemaakten. Omdat hun ouders gedupeerd zijn. De kindregeling bestaat uit:

Een geldbedrag
Kinderen van vastgestelde gedupeerde ouders krijgen een geldbedrag. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) betaalt de bedragen uit. Per leeftijdsgroep is er een ander bedrag vastgesteld. In welke leeftijdsgroep een kind valt, hangt af van de leeftijd op 1 juli 2023. 

Aanvullende hulp gericht op herstel 
Naast een geldbedrag komt er meer hulp en ondersteuning voor kinderen van gedupeerde ouders. Hiervoor kunnen de kinderen en jongeren terecht bij het meldpunt Toeslagenaffaire. U kunt hiervoor mailen naar kot@orioniswalcheren.nl of bellen met 0118-432700. Op de website www.kindregelingvoorjou.nl staat meer informatie over de kindregeling. 

Wat is de SPUK?

De SPUK is een uitkering waarmee het Rijk geld betaalt aan gemeenten. Gemeenten gebruiken dit geld voor brede ondersteuning voor ouder(s) en hun gezin die (mogelijk) gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders en/of kinderen kunnen geen SPUK aanvragen maar wel brede ondersteuning.

Contact

Het Klant Contact Centrum is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:00-17:00 uur op telefoonnummer 0118-432700.
 U kunt vragen naar Marjolein Nieuwpoort of Myrna Boogaard.

Liever contact via e-mail? Stuur uw bericht dan naar kot@orioniswalcheren.nl