Brede ondersteuning

Als u als ouder, kind of ex-partner getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kunt u via Orionis Walcheren hulp krijgen. Brede ondersteuning heet dat. Die hulp is er op verschillende gebieden. Zoals zorg, uw gezin, werk, financiën en wonen. Orionis Walcheren voert de brede ondersteuning uit voor inwoners van de gemeente Middelburg en Veere. 

Als u hulp en brede ondersteuning bij ons vraagt, krijgt u een gesprek met een medewerker. Met deze medewerker bespreekt u uw ondersteuningsvraag. Welke hulp u nodig heeft, kunnen we alleen samen bepalen. We kijken hierbij wat er nodig is voor het maken van een nieuwe start. Hierbij gaan we uit van uw situatie van nu – op het moment dat u zich bij ons meldt.

Orionis Walcheren voert de brede ondersteuning uit voor inwoners van de gemeenten Middelburg en Veere. Woont u in de gemeente Vlissingen? Dan kunt u voor brede ondersteuning contact opnemen met de gemeente Vlissingen.

Plan van aanpak

Voor brede ondersteuning moet altijd een plan van aanpak zijn met daarin een doelstelling en een motivatie voor de ondersteuning. Een medewerker van Orionis Walcheren houdt overzicht over de hulp aan u en uw gezin, en houdt contact om met u te bespreken of alles goed loopt. Ook stellen jullie samen een plan van aanpak op. Hierin staan alle afspraken over de hulp die u krijgt. U krijgt dit plan ook mee naar huis. Zo kunt u nog eens rustig alle afspraken nalezen. Heeft u vragen? Dan kunt u ook die altijd aan de medewerker stellen.

Voor gedupeerde ouders

Is uw kinderopvangtoeslag in het verleden ten onrechte stopgezet? Of hebt u veel geld terugbetaald? Bent u als ouder getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u via Orionis Walcheren hulp en ondersteuning krijgen op het gebied van zorg, uw gezin, werk, financiën en wonen.

Bijvoorbeeld:

 • Ondersteunen bij contact leggen met verschillende instanties, zoals de Belastingdienst
 • Ondersteunen bij gezondheidsproblemen en vitaliteit
 • Ondersteunen bij psychologische problemen
 • Ondersteunen bij hulp aan uwgezin
 • Een luisterend oor wanneer u over de situatie wilt praten
 • Samen kijken naar mogelijkheden voor opleiding en werk
 • Ondersteunen om inkomsten en uitgaven in balans te brengen

Samen stellen we een plan van aanpak op waarin de afspraken staan die we maken om voor u een nieuwe start mogelijk te maken. Wij helpen bij wat in uw situatie nodig is. U krijgt hulp die is afgestemd op uw situatie. De hulp is voor iedereen op maat.

Kindregeling voor kinderen van gedupeerde ouders

Zijn jouw ouders gedupeerd door de toeslagenaffaire? Voor jou is er dan de kindregeling. Naast een geldbedrag wat je ontvangt van het UHT kun je ook hulp krijgen van Orionis Walcheren, we noemen dit brede ondersteuning.

Wil je met iemand van Orionis Walcheren praten over de kinderopvangtoeslagaffaire en de problemen die dat heeft opgeleverd of heb je andere vragen? Neem dan contact op. We helpen je graag. We praten dan over jouw situatie en wat jij nodig hebt. Je kunt van ons bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • Geldzorgen en overzicht op je geldzaken
 • Problemen met je gezondheid of als je iemand niet zo lekker in je vel zit
 • Het zoeken naar werk of het volgen van onderwijs
 • Ondersteunen bij hulpvragen van iemands eigen gezin
 • Schuldhulpverlening

Vanaf 16 jaar kun je zelfstandig een aanvraag doen voor brede ondersteuning. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van je leeftijd.

Aanvullend schuldhulpverleningsaanbod

Heb je recht op de kindregeling en heb je daarnaast ook problematische schulden? Dan kom je misschien in aanmerking voor het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod. Samen met je contactpersoon wordt gekeken of je in aanmerking komt op basis van je inkomen, uitgaven en schulden. Het bedrag dat je hebt ontvangen vanuit de kindregeling telt hierbij niet mee. 

Als je in aanmerking komt, kijken we naar jouw afloscapaciteit. Dat is hoeveel je kunt aflossen. Jouw schuldeisers ontvangen een voorstel van wat je zou kunnen betalen. Als zij hiermee akkoord gaan, betalen wij jouw schuldeisers en wordt de rest van je schulden kwijtgescholden. Dat betekent dat je van je schulden af bent. 

Als je in aanmerking komt voor de kindregeling, heb je nog extra tijd om gebruik te maken van het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod. Heb je de beschikking (brief) over de kindregeling vóór 1 november 2023 binnengekregen? Dan kun je je aanmelden tot 1 november 2024. Heb je de beschikking na 1 november 2023 ontvangen? Dan kun je je tot 12 maanden na ontvangst van de beschikking aanmelden.

Op www.kindregelingvoorjou.nl kun je meer informatie vinden over de kindregeling.

Voor ex-toeslagpartners

Sinds juli 2023 bestaat er ook een herstelregeling voor ex-toeslagpartners van gedupeerde ouders. Vanaf september 2023 ontvingen de eerste ex-toeslagpartners die bij de Belastingdienst bekend zijn een brief om zich aan te melden voor deze regeling. 

Als u in januari 2024 nog geen brief heeft ontvangen, kunt u vanaf eind januari op herstel.toeslagen.nl kijken of wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor toetsing voor deze regeling.

De ex-toeslagpartner regeling bestaat uit:

 • Een compensatiebedrag van €10.000 (uitgekeerd door het UHT)
 • Brede ondersteuning van Orionis Walcheren
 • Hulp bij schade

Op de website van UHT (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) kunt u meer lezen over de regeling voor ex-toeslagpartners en kunt u ook kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Kan ik mijn hulpaanbod vergelijken met dat van anderen?

Voor iedereen kijken we naar de persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. Dat is maatwerk. In het gesprek kijken we wat u nodig heeft. U kunt uw hulpaanbod dus niet vergelijken met anderen.

Met wie heeft u contact?

Bij Orionis Walcheren werkt een team van medewerkers die veel weten over de toeslagenaffaire en over de hulp die geboden kan worden. Zij hebben al heel veel gesprekken met ouders en kinderen gevoerd en ze weten precies hoe het herstelproces van UHT eruitziet. Ze denken graag met u mee over hoe uw leven weer op de rit kan komen. En u mag ze alles vragen.

U kunt contact opnemen via ons Klant Contact Centrum. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0118-432700. U kunt vragen naar de medewerkers van de brede ondersteuning.

Liever contact via e-mail? Stuur uw bericht dan naar kot@orioniswalcheren.nl.

Orionis Walcheren voert de brede ondersteuning uit voor inwoners van de gemeente Middelburg en Veere. Woont u in de gemeente Vlissingen? Dan kunt u voor brede ondersteuning contact opnemen met de gemeente Vlissingen.