Aanvragen van het leefgeld

Leefgeld aanvragen kan iedere maandag en donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Orionis Walcheren. Hiervoor moet u wel een afspraak maken

 

 

 

Inschrijving bij de gemeente

Voor het ontvangen van leefgeld is inschrijving bij de gemeente in de Basis Registratie Personen nodig.
Hier geldt vaak een wachttijd voor. U kunt dan toch al naar Orionis Walcheren komen voor betaling van het leefgeld. Achteraf verwerken we dan uw inschrijving bij de gemeente.

U heeft ook een inschrijving in de Basis Registratie Personen nodig als u een bankrekening opent.

Hoogte van het leefgeld per vluchteling per maand

Dit zijn de bedragen vanaf 1 juli 2024.

Woont u tijdelijk bij een gastgezin? Dan maakt u zelf afspraken over hoeveel u meebetaalt aan de kosten om daar te wonen. Bijvoorbeeld kosten voor huur, energie, eten etc. 

Betaling van het leefgeld

Het leefgeld betalen wij per maand. Dit is op de 1e werkdag van de maand.  Komt u voor de eerste keer?  

Komt u voor de eerste keer voor leefgeld? Kom dan naar ons spreekuur. Dit kan iedere maandag en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur bij Orionis Walcheren. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. 

Wij regelen dan uw leefgeld tot het einde van de maand. Ook geven we u informatie mee over het openen van een bankrekening.  

Terugbetalen leefgeld

Heeft u teveel leefgeld gekregen? Of heeft u leefgeld gekregen waar u geen recht op had?
Dan moet u dat aan ons terugbetalen. Dit noemen we terugvorderen.
Wij sturen u dan een brief waarin staat hoeveel u moet terugbetalen.

Kunt u het bedrag niet in een keer betalen? Neem dan contact met ons op. U kunt dat vaak ook in termijnen betalen. We kijken dan ook of het mogelijk is om dit af te trekken van uw leefgeld. Dit heet verrekenen.

Een bankrekening openen

Wij adviseren u om een eigen Nederlandse bankrekening te openen. U krijgt dan een bankpas. Ook kunt u zelf met een app op uw mobiele telefoon betalen.

Als u een Nederlandse bankrekening heeft, betalen wij uw leefgeld op uw bankrekening. U kunt dan betalen in de supermarkt of andere winkel en geld opnemen.

Voor een bankrekening heeft u uw burgerservicenummer (BSN) en uw internationaal paspoort nodig.

Heeft u nog geen Nederlandse bankrekening? Dan krijgt u van ons een tijdelijke bankpas (BNG-pas). Hiermee kunt u ook boodschappen doen en geld opnemen.

U ontvangt dan en tijdelijke bankpas van Orionis Walcheren (BNG pas). Wij maken dan het leefgeld over op uw tijdelijke pas. U kunt dan ook betalen in de supermarkt of andere winkel en geld opnemen.

Waar kunt u een bankrekening openen?

  • INGwww.ing.nl klik op de Oekraïense vlag (https://www.ing.nl/particulier/english/bank-account-for-new-ukraine-customers/index.html) (in Oekraïense taal). U kunt ook langsgaan bij het ING-kantoor aan de Markt 43 in Middelburg. Dat kan alleen als u een afspraak maakt.
  • Rabobank: Bij Rabobank kunt u persoonlijk op kantoor en digitaal via de Rabobank Identificeren App een rekening openen. Dit gaat niet met een 'gewone' Rabobank app. Rabobank accepteert ook de Oekraïense ID kaart als geldig legitimatiebewijs. Voor het openen van een rekening op kantoor is het nodig dat u goed Engels of Nederlands spreekt of een tolk meeneemt. Op de website van Rabobank www.rabobank.nl vindt u meer informatie in het Oekraïens.
  • SNS bankwww.snsbank.nl klik op Oekraïense vlag (Nederlandse taal). U kunt langsgaan bij de SNS-winkel, Nieuwe Burg 19 in Middelburg op afspraak (030 – 633 30 00)
  • ABN Amrowww.abnamro.nl klik op de Oekraïense vlag. Na het installeren van een app kunt u de bankrekening openen.

 

Doorgeven van uw bankrekening

Heeft u een Nederlandse bankrekening? Stuur dan een kopie van uw bankpas naar oekraine@orioniswalcheren.nl.