Het basisbedrag voor een bijstandsuitkering is het wettelijk minimumloon. Dit zijn de landelijke regels. Het bruto minimumloon is € 1.701,00 (vakantietoeslag is meegerekend). Hoe hoog de uitkering is hangt af van verschillende dingen:

 • uw leeftijd;
 • of u alleenstaand bent, samenwoont en/of gehuwd bent;
 • of u kinderen heeft;
 • hoeveel volwassenen er staan ingeschreven op uw adres;
 • of u inkomsten heeft (bijvoorbeeld uit werk) of alimentatie krijgt.

De bedragen hieronder gelden vanaf 1 juli 2021. Door afronding kunnen er kleine verschillen in de bedragen zijn.

Jongeren van 18, 19, of 20 jaar zonder kinderen

 

Jongeren van 18,19 of 20 jaar met kinderen

Personen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 

Pensioengerechtigden

 

Kostendelersnorm

Als u met meerdere volwassenen van 21 jaar of ouder op een adres woont, kunt u de woonkosten delen. Bijvoorbeeld de kosten van de huur en elektra. U krijgt dan een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • jongeren onder de 21 jaar;
 • studenten die:
  • studiefinanciering kunnen krijgen
  • een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding) volgen of
  • recht hebben op de Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos);
 • kamerhuurders en kostgangers die een zakelijke huurprijs betalen.

Verblijf in inrichting

 

Ioaw/Ioaz

Maximaal vermogen bij bijstandsuitkering

 

110% van de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld)

 

120% van de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld)

130% van de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld)

Bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld) + € 300