Een uitkering is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) geen eigen inkomen hebben. Deze verstrekken we alleen als en zolang het echt nodig is. Misbruik maken van een uitkering noemen wij fraude. 

Wij controleren actief op fraude. Bijvoorbeeld door dossieronderzoek, huisbezoek, gegevensuitwisseling met andere instanties of via tips. 

Fraude plegen zorgt voor problemen en er staan hoge boetes op. Daarom is het belangrijk dat u goed weet hoe u voorkomt dat u fraude pleegt. Als u niet zeker weet of iets gevolgen heeft voor uw uitkering, kunt u dat altijd bij ons navragen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Klant Contact Centrum.

Wat is fraude?

Bewust verkeerde informatie aan ons geven valt onder frauderen. Ook als veranderingen niet, onjuist of te laat worden doorgegeven zien wij dat als fraude. Het is daarom belangrijk dat u ons altijd volledig en juist informeert. Met een uitkering moet u het volgende altijd melden:

 • als u inkomen heeft ontvangen. Ook als u bijvoorbeeld voor iemand een klusje heeft gedaan en u hier geld voor krijgt of u een dag een uitzendbaantje heeft gehad;
 • alle bankrekeningen die u heeft of waarvoor u gemachtigd bent. Ook als dit:
  • een rekening is in het buitenland is
  • een en/of rekening met iemand anders. Het maakt niet uit of het geld op deze rekening een bepaalde bestemming heeft
 • als u een erfenis heeft ontvangen, een pensioen, verzekering of lijfrente heeft afgekocht of u ergens spaargeld heeft;
 • al het vermogen wat u bezit. Zoals een huis, een bedrijf of grond, een bankrekening, spaargeld of een erfenis, een auto of dure spullen en sieraden.  Ook als het gaat om vermogen in het buitenland;
 • als u met iemand samenwoont. Ook als u geen relatie met elkaar heeft maar wel samen een huishouden voert;
 • kinderen die bij u ingeschreven staan maar niet altijd bij u wonen;
 • als u regelmatig op een ander adres verblijft;
 • als u een opleiding gaat volgen.

Gevolgen van fraude

Als wij fraude vaststellen, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Uitkering die teveel is betaald, moet u terugbetalen. U kunt een boete krijgen die even hoog is als het fraudebedrag. Afhankelijk van de hoogte van het fraudebedrag, doen we aangifte van uitkeringsfraude.

Fraude melden

Heeft u een vermoeden dan iemand misbruik maakt van een uitkering? Geef dat dan aan ons door:

Als u een melding doet, hoeft u uw naam niet te zeggen als u dat niet wilt. Geef zoveel mogelijk informatie over de persoon en waarom u denkt dat deze persoon misbruik van de uitkering maakt.