Al het werk is passend

Wij verwachten dat u er alles aan doet om werk te vinden.

Het is belangrijk dat u vacatures zoekt en solliciteert. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar bijvoorbeeld ook in de regio of nog verder weg.

Verder doet u geen dingen die het krijgen van werk of het houden van werk moeilijker maken.
Zo zorgt u ervoor dat u op uw sollicitatiegesprek of op uw werk:

  • gemotiveerd bent;
  • netjes gekleed en verzorgd bent;
  • op tijd verschijnt.

Deze en andere afspraken leggen wij vast in een Plan van aanpak. Dit Plan van aanpak maakt u samen met uw contactpersoon.

Afspraak is afspraak

Wij spreken met u af dat u:

  • geen werk mag weigeren;
  • geen traject mag weigeren;
  • uw best moet doen om werk te vinden;
  • op afspraken met ons verschijnt;
  • u alleen afbelt als u een dringende reden heeft;
  • bereikbaar bent.

Als u de afspraken niet nakomt

Dan kunnen wij u een maatregel opleggen. Dit betekent dat u tijdelijk minder of geen uitkering ontvangt.

De hoogte van de maatregel is afhankelijk van het soort afspraak die u niet bent nagekomen.
Sommige afspraken wegen zwaarder dan andere.

Bij een korting van 100% ontvangt u een maand geen geld.
Als u meerdere keren uw afspraken niet nakomt, kunt u meerdere maanden minder of geen uitkering krijgen.