Een individueel traject

Een bijstandsuitkering helpt u als u (tijdelijk) te weinig geld heeft om van te leven. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk werk vindt. Wij ondersteunen u hierbij. U krijgt hiervoor een contactpersoon toegewezen.

Afhankelijk van hoeveel en welke ondersteuning u nodig heeft, is dat een matcher of een trajectbegeleider.

Met uw matcher of trajectbegeleider maakt u afspraken over uw individueel traject naar werk. Dit stemmen we af op uw persoonlijke mogelijkheden en de snelste weg naar werk. 

Heeft u geen recht op  een bijstandsuitkering? Ook dan kunt u ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan:

Mogelijkheden ondersteuning

Welke ondersteuning u krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. We kijken naar wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. In persoonlijke gesprekken bespreken we bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • uw CV;
  • uw sollicitatieactiviteiten;
  • hoe u geschikte vacatures kunt vinden.
  • de voortgang van uw persoonlijke doelen in het Plan van aanpak;
  • coaching en begeleiding tijdens uw traject.

Andere mogelijkheden voor ondersteuning zijn het inzetten van:

  • trainingen (bijvoorbeeld sollicitatietraining);
  • een werkervaringsplaats (voor het opdoen of behouden van arbeidsritme);
  • een werkleertraject (voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en/of vakgerichte vaardigheden).