Meedoen in de maatschappij

Er zijn diverse redenen om vrijwilligerswerk te doen. U kunt iets nuttigs terug doen voor de samenleving of uw sociale contacten uitbreiden.
U leert daarbij niet alleen andere mensen kennen, maar ook samenwerken, belangen afwegen of gewoon de handen uit de mouwen steken.
 
Daarnaast kan vrijwilligerswerk ook een opstapje richting betaald werk zijn.

Toestemming

Voor u start met vrijwilligerswerk heeft u altijd toestemming nodig van ons.

Neemt u hiervoor contact op met uw contactpersoon of het Klant Contact Centrum.

Vrijwilligerspremie

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ en doet u vrijwilligerswerk? Misschien komt u in aanmerking voor een vrijwilligerspremie.

De vrijwilligerspremie is € 63,65 per maand en betalen wij achteraf, één keer per jaar, uit.
Als u ziek bent, betalen wij de eerste 4 weken de premie door. De premie stopt als u langer dan 4 weken ziek bent.
U houdt recht op de premie als u, i.v.m. vakantie, maximaal 4 weken per jaar geen vrijwilligerswerk doet.

Voorwaarden

  • u heeft toestemming van ons om vrijwilligerswerk te doen;
  • u bent (nog) niet in staat om betaald werk te doen;
  • u werkt minimaal 8 uur per week als vrijwilliger;
  • het vrijwilligerswerk is bij een instelling zonder winstoogmerk.

Aanvragen

Als u nog geen premie ontvangt, kunt u deze aanvragen. Bij het Klant Contact Centrum kunt u hiervoor een formulier opvragen.
Als u recht heeft op de premie krijgt de eerste betaling van de premie een jaar nadat de premie is toegekend.

Heeft u vorig jaar een vrijwilligerspremie ontvangen? U hoeft dan niets te doen. Wij onderzoeken of u ook dit jaar recht heeft op de premie. Hierover sturen wij u een brief.