Heeft u een deeltijd-baan, een aanvullende bijstandsuitkering en jonge kinderen? Of heeft u  een werkervaringsplaats of werkleerplek en daarom kinderopvang nodig?
Vraag dan bij uw contactpersoon om een ‘verklaring doelgroepouder’. Met deze verklaring kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Heeft u vragen over kinderopvangtoeslag? Neemt u hiervoor contact op met uw contactpersoon of het Klant Contact Centrum.

Regeling Belastingdienst verrekenen kinderopvangtoeslag

Deze voorkomt dat ouders met een toeslagschuld te weinig geld overhouden om de kinderopvang te kunnen betalen. En daardoor moeten stoppen met hun werk, opleiding, re-integratietraject of inburgeringstraject.

De Belastingdienst berekent hoeveel een gezin kan missen om de schuld af te kunnen betalen. De overige kinderopvangtoeslag krijgt u uitbetaald. Zo kunt u de kinderopvang blijven betalen en dus doorgaan met uw werk, opleiding, re-integratie- of inburgeringstraject.

  • Heeft u een toeslagschuld die wordt verrekend met uw kinderopvangtoeslag?
  • En is uw verzoek om een betalingsregeling afgewezen i.v.m. opzet/grove schuld?
  • En houdt u daardoor te weinig geld over om de kinderopvang te betalen?

Misschien heeft u wel recht op een nieuwe regeling. Deze regeling heet 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'.

Voorwaarden

  • De toeslagschuld is nog niet terugbetaald
  • Het Verzoek persoonlijke betalingsregeling toeslagen is afgewezen. Dit komt omdat de schuld is ontstaan door opzet of grove schuld. U krijgt hierdoor de standaard betalingsregeling van 24 maanden
  • Het geld dat u ten onrechte heeft ontvangen, heeft u niet meer
  • De kinderopvangtoeslag wordt verrekend met uw schuld bij Toeslagen
  • Uw inkomen of vermogen is te laag om kinderopvang zelf te betalen

Aanvragen

Neem contact op met de BelastingTelefoon (0800-0543).

Vertel duidelijk dat u belt over de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' .