Deze pagina is voor bewindvoerders die een online aanvraag willen doen voor hun klant. 

Voorwaarden

Deze pagina is alleen bestemd voor bewindvoerders die door de rechtbank zijn aangewezen en:

  • beschermingsbewind uitvoeren, of
  • curator zijn

Orionis Walcheren bepaalt welke bewindvoerders diensten online mogen aanvragen.

Online diensten aanvragen mag/kan alleen:

  • met medeweten van uw klant
  • vanuit uw functie als bewindvoerder
  • met een zakelijk e-mailadres

Krijgt u na een aanmelding of aanvraag een afspraak voor uw klant? Dan moet u deze zo snel mogelijk aan uw klant doorgeven.

Toegang aanvragen

Om online aanvragen te kunnen doen voor uw klant moeten wij u toegang geven tot ons digitaal loket. Hiervoor hebben wij uw zakelijke e-mailadres nodig.
Dit e-mailadres kunt u doorgeven via kcc@orioniswalcheren.nl

Stoppen van de toegang

Orionis Walcheren mag de toegang tot deze online dienstverlening op elk moment stoppen.

Bij onjuist gebruik stopt Orionis Walcheren de toegang tot deze online dienstverlening gelijk.

Tegen het stoppen van de toegang tot deze online dienstverlening kunt u geen bezwaar maken.

Uw klant aanmelden of een aanvraag indienen

Bent u bewindvoerder? Dan kunt u hier voor/namens uw klant:

Informatie over het aanvragen van een uitkering leest u op de pagina ‘Uitkering aanvragen’.

Via de link bijzondere bijstand aanvragen komt u bij de aanvraagformulieren. Het gaat om formulieren over onderstaande kosten:

  • Kosten van bewindvoering
  • Kosten voor rechtshulp
  • Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs
  • Bijdrage chronisch zieke en/of gehandicapte
  • Individuele inkomenstoeslag    

Let op: voor kostensoorten die niet in bovenstaand overzicht staan, moet u zich eerst aanmelden voor het maken van een afspraak. 

Informatie over de regels bijzondere bijstand per gemeente leest u op de pagina ‘Bijzondere bijstand’.

Als u doorgaat met aanmelden of indienen van een aanvraag, gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.