Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2023

woensdag 10 januari 2024
smileys en duimpjes

Wij geloven dat iedereen er toe doet. Daarom staat bij ons de klant centraal. Onze dienstverlening moet daar bij passen. Daarom kijken we goed waar we moeten en kunnen verbeteren. De afgelopen jaren hebben we hier al stappen in gezet. Om te weten of we hiervoor de juiste dingen doen, hebben we in oktober 2023 een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. 
In dat onderzoek hebben we klanten gevraagd wat ze van onze dienstverlening vinden. We zijn hierbij geholpen door onderzoeksbureau Facit en ook de Sociale Cliëntenraad Walcheren dacht met ons mee. 

We willen iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld hier hartelijk voor bedanken. U helpt ons hiermee te verbeteren!
Meedoen aan het onderzoek was anoniem. Wij konden niet zien wie heeft meegewerkt aan het onderzoek. Antwoorden zijn niet naar ons verstuurd maar aan het onderzoeksbureau. Wij hebben van hen een rapportage gekregen zonder persoonlijke gegevens. 

We hebben vragen gesteld over:
•    Toegankelijkheid; hoe kwam u bij Orionis Walcheren terecht?
•    Duidelijkheid; snapte u wat u moest doen?
•    Behandeling; hoe gaan de medewerkers van Orionis Walcheren met u om?
•    Resultaat; hebben wij gedaan wat is afgesproken?

Klanten zijn over het algemeen tevreden over:

  • Het maken van een afspraak
  • Onze vriendelijkheid
  • Hoe wij vragen beantwoorden
  • Hoe wij afspraken nakomen

Klanten zijn niet zo tevreden over:

  • onze brieven
  • onze formulieren

Die zijn vaak nog te onduidelijk.
Op deze punten worden al verbeteringen doorgevoerd. Zo is in 2023 het aanvraagformulier bijzondere bijstand sterkt vereenvoudigd en wordt momenteel gewerkt aan een vereenvoudigd aanvraagformulier voor een bijstandsuitkering. 

Gemiddeld is onze dienstverlening gewaardeerd met een 7,5.

 

Deel dit artikel:
Afbeelding voor E-mail