Autmatische betaling Energietoeslag

dinsdag 31 oktober 2023

Op 2 november 2023 betalen we de energietoeslag zoveel mogelijk automatisch aan mensen waarvan wij weten dat ze er recht op hebben. Dit zijn de inwoners van Walcheren die bij ons bekend zijn. Bijvoorbeeld omdat ze een (aanvullende) uitkering via Orionis Walcheren hebben zoals:

• Bijstandsuitkering

• Bbz-uitkering

• IOAW/Z-uitkering

• Aanvullende AIO-uitkering

Woont u in de gemeente Vlissingen of Middelburg en bent u ouder dan 67 jaar? En heeft u vorig jaar ook energietoeslag gekregen? Dan krijgt u de energietoeslag ook automatisch.

Hoogte bedrag

Het is helaas niet mogelijk om iedereen die in 2022 energietoeslag heeft ontvangen, automatisch de energietoeslag 2023 te betalen. Dit komt omdat het inkomen veranderd kan zijn.

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen op 2 november? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u deze vanaf 15 november 2023 zelf aanvragen. Aanvragen kan tot en met 30 april 2024.

Wij betalen de toeslag per huishouden. Mensen met een laag inkomen die in een inrichting wonen of dakloos zijn, krijgen de energietoeslag niet. Dit is omdat zij geen energiekosten betalen. Studenten krijgen via DUO een tegemoetkoming.

Deel dit artikel:
Afbeelding voor E-mail