Organisaties zijn wettelijk verplicht om achterstanden door te geven. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Wilt u geen hulp? Geef dit dan aan ons door. Dan sluiten wij uw dossier. Na 6 maanden verwijderen wij automatisch uw gegevens.