Sinds 1 januari 2021 zijn woningbouwverenigingen, energieleveranciers, waterbedrijven en zorgverzekeraars verplicht om beginnende betalingsachterstanden door te geven.  Betalingsachterstanden van inwoners van de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere worden doorgegeven aan Orionis Walcheren.