Steeds meer mensen hebben geldzorgen. Zij komen niet goed uit met hun inkomen en het lukt niet om de rekeningen op tijd te betalen. Hierdoor ontstaan betaalachterstanden en schulden. Dit kan voorkomen worden als u tijdig hulp zoekt.

Speciaal voor mensen met geldzorgen houden wij samen met SchuldHulpMaatje en Humanitas Zeeland daarom een 'Inloop Geldzorgen'. U wordt dan direct geholpen.

  Waarmee kunnen wij helpen?

  • Inzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven.
  • Meedenken hoe uw inkomsten en uitgaven in balans kunnen komen.
  • Onderzoeken of u mogelijk recht heeft op extra inkomsten, zoals:
   - minimaregelingen
   - bijzondere bijstand
   - energietoeslag
  • Betalingsregelingen afspreken als u achterstanden heeft.
  • Doorverwijzen naar of samenwerken met andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld als u (ook) andere problemen heeft dan geldzorgen.

  Er zijn twee spreekuren per week:

  • elke dinsdag van 9:00 -13:00 uur op het kantoor van Orionis Walcheren (Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen)
  • elke donderdag van 10:00 - 11:00 uur in de ZB bibliotheek van Middelburg (Kousteensedijk 7 in Middelburg)
  • elke donderdag van 10:00 - 11:00 uur in de ZB bibliotheek van Vlissingen (Spuikomweg 7 in Vlissingen)

  Een afspraak maken is niet nodig.

  Kunt u niet op bovenstaande momenten? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen voor een gesprek op een ander moment.

  Belangrijk om te weten

  Met onze ‘Inloop Geldzorgen’ kunnen we helaas niet alles oplossen. We kunnen bijvoorbeeld niet:

  • beloven dat u in aanmerking komt voor extra inkomen (dit hangt namelijk af van uw inkomsten en uw situatie);
  • helpen bij andere problemen dan geldzorgen (we kunnen u wel doorverwijzen);
  • energie advies geven of energiebesparende middelen verstrekken;
  • helpen bij belastingzaken (we kunnen u wel doorverwijzen).