Omhoog
Aanmelden
Op weg naar werk
EEN EIGEN BEDRIJF BEGINNEN
 

 Lees verder

 

Samen met u kijken we of u een beroep kunt doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een uitkering en/of lening die u de mogelijkheid geeft om een eigen bedrijf te starten.
 
Uit uw ondernemingsplan moet in ieder geval blijken dat het bedrijf dat u wilt starten levensvatbaar is.
Dat wil zeggen dat de inkomsten uit uw bedrijf in de nabije toekomst naar verwachting voldoende zijn om aan al uw zakelijke en privé verplichtingen te voldoen.
 
De regels voor bijstandsverlening aan (startende) zelfstandigen zijn opgenomen in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004.

Meer weten? Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden.

 

 Een eigen bedrijf beginnen

 


Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Bespreek uw plannen dan in een zo vroeg mogelijk stadium met uw trajectbegeleider.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.