Omhoog
Aanmelden
Kinderopvang
KINDEROPVANGTOESLAG
 

 Kinderopvangtoeslag

 
Volgt u een traject via Orionis Walcheren en heeft u hierdoor kinderopvang nodig? Orionis Walcheren geeft dan aan de Belastingdienst een ‘verklaring doelgroepouder’ af. Deze verklaring dient voor de Belastingdienst als bewijsstuk voor het vaststellen van het recht op de kinderopvangtoeslag.
Vragen hierover kunt u stellen bij uw trajectbegeleider.
Heeft u geen vaste contactpersoon? Dan kunt u uw vragen stellen via het contactformulier of bij het Klant Contact Centrum, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0118-432700.
 

 Kinderopvang op sociaal medische gronden

 


Als u, of uw kind, sociale of medische problemen heeft, kunt u soms een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van kinderopvang.

In de gemeenten Vlissingen en Veere gaat dat via de bijzondere bijstand.
De gemeente Middelburg heeft hier een aparte regeling voor, de regeling SMI.


Hoe moet u dit aanvragen?

U vraagt bij het kindercentrum, gastouderbureau of kinderopvangorganisatie een offerte op voor het aantal uren opvang wat u nodig gaat hebben.
 
U controleert deze offerte. Als deze klopt stuurt u deze, met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (zie hieronder) naar ons op.
Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke bewijsstukken wij nodig hebben.
 
 
Aan de hand van deze gegevens beoordelen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
Om dit te kunnen vaststellen, kan advies gevraagd worden aan een (onafhankelijke) instantie.
 
Meer informatie over (de vergoeding van) kinderopvang leest u op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de website van de Belastingdienst.
 
Ontvangt u, op sociale of medische gronden, al een vergoeding voor kinderopvang en zijn er wijzigingen die u door moet geven?
Hier kunt u het wijzigingsformulier downloaden.
 
 
 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.