Omhoog
Aanmelden
Arbeidsbeperking
ONDERSTEUNING
 

 Inkomensvrijlating bij medische urenbeperking

 


Wanneer u werkt en u aanvullend een uitkering van Orionis Walcheren krijgt én u van mening bent dat u door uw ziekte of handicap niet meer uren kan werken, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een vrijlating op uw inkomsten.

 

Het gaat hierbij om een vrijlating van 15%, met een maximum van ongeveer €124,00 per maand. De vrijlating is voor u bedoeld als u door ziekte, handicap, zwangerschap of bevalling minder kunt verdienen dan het wettelijk minimumloon per maand én u van de gemeente een aanvullende uitkering krijgt. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze vrijlating dient een verzekeringsarts van UWV vast te stellen dat u door een medische oorzaak niet meer dan 30 uur per week kunt werken.
 
Denkt u dat u recht heeft op een inkomstenvrijlating? Bespreek dit dan met uw contactpersoon binnen Orionis Walcheren. Uw contactpersoon zal dan het vervolg in gang zetten.
 
Heeft de vrijlating gevolgen voor mijn toeslagen?
De inkomstenvrijlating geeft een hoger belastbaar inkomen. Dit kan gevolg hebben voor de toeslagen van de Belastingdienst zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag. 

 

 
 

 Meeneembare voorzieningen

 

Meeneembare voorzieningen zijn voorzieningen die voor re-integratie ingezet worden. Het zijn voorzieningen ter compensatie van ziekte of gebrek tijdens het werk of om aan het werk te kunnen gaan.
Voor zo’n voorziening ingezet kan worden, is het belangrijk om goed af te wegen of de voorziening, in het kader van ‘goede werkgeverschap’, tot de verantwoordelijkheid van de werkgever behoort.
Of deze nodig is om de functie te kunnen uitvoeren, en of deze nodig is ter compensatie van de ziekte of het gebrek van de persoon.
Daarnaast moet nagegaan worden of gebruik gemaakt kan worden van een zgn. voorliggende voorziening (bijv. Zorgverzekering).
 
Meer informatie over de regeling Meeneembare voorzieningen kunt u krijgen via onze arbeidsdeskundige. Bereikbaar via het Klant Contact Centrum, van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via 0118-432700.