Omhoog
Aanmelden
Arbeidsbeperking
ARBEIDSVERMOGEN
 

 Arbeidsvermogen

 
Het UWV beoordeelt of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit heet arbeidsvermogen. Dit kan ook werk zijn waarmee u minder dan het minimumloon verdient, omdat u door uw ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat u minder uren kunt werken.
 
U heeft bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:
-          met begeleiding kunt werken;
-          een voorziening nodig heeft om te kunnen werken;
-          alleen ‘beschut’ werk kunt doen.
 
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door een ziekte of handicap alleen kunnen werken in een beschutte werkomgeving. Zij hebben meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig, dan een gewone werkgever kan bieden. Op dit moment kan het advies beschut werken alleen via Orionis Walcheren bij UWV worden aangevraagd.
 

 Wat zijn de eisen voor arbeidsvermogen?

 
Volgens de regels van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) heeft u arbeidsvermogen als u voldoet aan deze 4 eisen:
-          U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee bedoelen wij dat u misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan. Maar u kunt wel een taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
-          U heeft basale werknemersvaardigheden. Hiermee bedoelen wij onder andere dat u zich kunt houden aan afspraken.
-          U kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken. Hiermee bedoelen wij dat u minimaal 1 uur uw aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat u hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
-          U bent tenminste 4 uur per dag belastbaar. Hiermee bedoelen wij dat u minimaal 4 uur per werkdag moet kunnen werken.
Deze eisen zijn in de wet vastgesteld.
 

 Ondersteuning UWV of Orionis Walcheren

 
De uitkomst van de beoordeling bepaalt of u hulp kunt krijgen van UWV of van Orionis Walcheren.
-          Beoordeelt UWV dat u arbeidsvermogen heeft? En heeft u hulp of begeleiding nodig bij werk en inkomen? Dan kunt u misschien hulp krijgen van Orionis Walcheren. Als u arbeidsvermogen heeft, beoordeelt UWV ook meteen of u een Indicatie banenafspraak krijgt. U kunt een Indicatie krijgen als u door een ziekte of handicap niet minimaal het minimumloon kunt verdienen. U wordt dan opgenomen in het doelgroepregister.
-          Beoordeelt UWV dat u geen arbeidsvermogen heeft? Dan kunt u van UWV een Wajong-uitkering krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.