Omhoog
Aanmelden
ik zoek medewerkers
MOGELIJKHEDEN ONDERSTEUNING

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.

 

 Mogelijkheden ondersteuning

 

Voor u als werkgever kan het aantrekkelijk zijn samen te werken met Orionis Walcheren.
Zo kunt u bijvoorbeeld een subsidie krijgen als u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt.

Welke mogelijkheden hiervoor zijn leest u in onderstaande documenten:
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet
Regeling Individuele Loonkostensubsidie
Beleidsregels Werkgeverssubsidie
 
 
 

 Lees verder

 


Ook een maatwerk-arrangement is mogelijk.

In zo’n arrangement kunnen afspraken gemaakt worden over:

• De organisatie en/of financiering van scholing van uitkeringsgerechtigden die u in dienst neemt
• Het organiseren van en/of het financieren van begeleiding van (ex)uitkeringsgerechtigden tijdens de inwerkperiode bij uw bedrijf
• Werkstage met behoud van uitkering als voorloper op een mogelijk dienstverband bij uw bedrijf
• Loonkostensubsidie
• Mogelijke andere zaken die nodig zijn om te bevorderen dat iemand vanuit de uitkering succesvol bij u in dienst kan komen en blijven.
 
 
 

 Lage-inkomensvoordeel (LIV)

 

Kan ik als werkgever gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan u in 2018 automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Voorwaarden voor lage-inkomensvoordeel (LIV)
Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt:
•    U krijgt per jaar maximaal € 2000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 100-110% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
•    U krijgt per jaar maximaal € 1.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 110-120% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
•    Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.
Het percentage van het minimumloon wordt mogelijk verhoogd naar 125%. Hiervoor ligt een voorstel bij de Tweede Kamer.

Check uw recht op LIV

Controleer of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel met de regelhulp premiekortingen en LIV.



 

 Snel premiekorting berekenen

 

Als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u recht hebben op premiekorting.
Deze premiekortingen zijn beschikbaar voor drie doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, namelijk: ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak.
 
Hierdoor is het voor werkgevers financieel aantrekkelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Uw jaarlijkse voordeel kan oplopen tot € 7000 gedurende maximaal drie jaar.

Meer informatie hierover leest u hier.