Wij hebben bewijsstukken van je nodig om je aanvraag te beoordelen. Het is daarom belangrijk dat je alle bewijsstukken die wij vragen op tijd bij ons inlevert. Als je dat niet doet, kunnen wij je aanvraag niet behandelen.

Wat moet je inleveren

Je persoonsgegevens en (als dat van toepassing is) die van je partner

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs)
 • Een geldig vreemdelingendocument (voor- en achterkant)
   

Bewijsstukken van de reden van uw aanvraag, bijvoorbeeld:

 • Een ontslagbewijs
 • Een beschikking beëindiging studiefinanciering
 • Een ontslagbewijs van detentie
 • Een aanvraag echtscheiding, echtscheidingsvonnis en bewijs boedelscheiding
   

Bewijsstukken van je woonsituatie

 • Als je huurt:
  - Een huurcontract of kostgangersovereenkomst
  - Een betaalbewijs van de huur of kostgangersvergoeding
   
 • Als je (mede)eigenaar bent van een woning:
  - Een koopakte
  - Een hypotheekakte
  - De eigendomsakte
  - De voorlopige aanslag Belastingdienst i.v.m. de teruggaaf eigen woning (voor- en achterkant)
  - Een recent overzicht van de restant hypotheekschuld en hypotheeklasten per maand
   
 • Als je verhuurt:
  - Een huurcontract of kostgeversovereenkomst
  - Een ontvangstbewijs van huur of kostgeversvergoeding
   
 • De polis van je inboedelverzekering
   

Bewijsstukken van inkomsten van jou en/of je partner en kinderen (met specificatie van de laatste twee maanden)

 • Loon
 • Een andere uitkering
 • Studiefinanciering
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst (voor- en achterkant van de beschikking)
 • Alimentatie, hoogte en duur van de te ontvangen alimentatie, voor jou en jouw kinderen (bijvoorbeeld rechtbankuitspraak en convenant)
   

Bankafschriften of prints van internetbankieren

 • Van al je bank en spaarrekeningen en (als dat van toepassing is) van je partner en kinderen jonger dan 18 jaar
 • Bent je zelfstandig ondernemer (geweest)? Dan moet je ook afschriften van je zakenrekening inleveren
 • De afschriften of prints moeten zijn van de periode van 3 maanden voor je aanvraag.
 • Op alle afschriften of prints moet duidelijk zichtbaar zijn:
  - de naam en het adres van de rekeninghouder
  - bij- en afschrijvingen
  - het saldo
   

Ander vermogen, bijvoorbeeld boot, caravan, sieraden, schilderijen, aandelen, beleggingen, lijfrenten, levensverzekering, grond of een huis in het buitenland.

 • Bewijsstukken van deze eigendommen
 • Bewijsstukken van een aandeel in een onverdeelde boedel (bijvoorbeeld bij echtscheiding of erfenis)
   

Bewijsstukken van je ziektekostenverzekering

 • Polis en pasje ziektekostenverzekering
 • Beschikking zorgtoeslag
   

Bewijsstukken van je diploma’s en (als dat van toepassing is) die van je partner

 • Diploma vmbo, mbo, mavo, havo, vwo, hbo, wo
 • Uittreksel diplomaregister DUO
 • Diploma/ inburgeringscertificaat NT2
   

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen wij nog andere bewijsstukken van je vragen. Dat zijn dan bewijsstukken die wij nodig hebben om :

 • jouw recht op een uitkering te kunnen bepalen, en/of
 • de hoogte van jouw uitkering te bepalen