Wij hebben bewijsstukken nodig om uw aanvraag te beoordelen. Het is daarom belangrijk dat u alle bewijsstukken die wij vragen op tijd bij ons inlevert. Als u dat niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Wat moet u inleveren

Uw persoonsgegevens en (als u een partner heeft) die van uw partner

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs)
 • Een geldig vreemdelingendocument (voor- en achterkant)
   

Bewijsstukken van de reden van uw aanvraag, bijvoorbeeld:

 • Een ontslagbewijs
 • Een beschikking beëindiging studiefinanciering
 • Een ontslagbewijs van detentie
 • Een aanvraag echtscheiding, echtscheidingsvonnis en bewijs boedelscheiding
   

Bewijsstukken van uw woonsituatie

 • Als u huurt:
  - Een huurcontract of kostgangersovereenkomst
  - Een betaalbewijs van uw huur of kostgangersvergoeding
   
 • Als u (mede)eigenaar bent van een woning:
  - Een koopakte
  - Een hypotheekakte
  - De eigendomsakte
  - De voorlopige aanslag Belastingdienst i.v.m. de teruggaaf eigen woning (voor- en achterkant)
  - Een recent overzicht van de restant hypotheekschuld en hypotheeklasten per maand
   
 • Als u verhuurt:
  - Een huurcontract of kostgeversovereenkomst
  - Een ontvangstbewijs van huur of kostgeversvergoeding
   
 • De polis van uw inboedelverzekering
   

Bewijsstukken van inkomsten van u en/of uw partner en kinderen (met specificatie van de laatste twee maanden)

 • Loon
 • Een andere uitkering
 • Studiefinanciering
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst (voor- en achterkant van de beschikking)
 • Alimentatie, hoogte en  periode van de alimentatie, voor u en uw kinderen (bijvoorbeeld rechtbankuitspraak en convenant)
   

Bankafschriften of prints van internetbankieren

 • Van alle bank en spaarrekeningen van u en (als dat voor u geldt) uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar
 • Bent u zelfstandig ondernemer (geweest)? Dan moet u ook afschriften van uw zakenrekening inleveren
 • De afschriften of prints moeten zijn van de periode van 3 maanden voor uw aanvraag.
 • Op alle afschriften of prints moet duidelijk zichtbaar zijn:
  - de naam en het adres van de rekeninghouder
  - bij- en afschrijvingen
  - het bedrag dat op uw rekening staat
   

Ander vermogen, bijvoorbeeld boot, caravan, sieraden, schilderijen, aandelen, beleggingen, lijfrenten, levensverzekering, grond of een huis in het buitenland.

 • Bewijsstukken van deze eigendommen
 • Bewijsstukken van een aandeel in een onverdeelde boedel (bijvoorbeeld bij echtscheiding of erfenis)
   

Bewijsstukken van uw ziektekostenverzekering

 • Polis en pasje ziektekostenverzekering
 • Beschikking zorgtoeslag
   

Bewijsstukken van uw diploma’s en (als dat van toepassing is) die van uw partner

 • Diploma vmbo, mbo, mavo, havo, vwo, hbo, wo
 • Uittreksel diplomaregister DUO
 • Diploma/ inburgeringscertificaat NT2
   

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen wij nog andere bewijsstukken van u vragen. Dat zijn dan bewijsstukken die wij nodig hebben om :

 • uw recht op een uitkering te kunnen bepalen, en/of
 • de hoogte van uw uitkering te bepalen