Omhoog
Aanmelden
Wetgeving
WET SOCIALE WERKVOORZIENING
 

 Wet Sociale Werkvoorziening

 
Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk.
Diegenen die op 31 december 2014 in de Wsw werkten, blijven onder de Wsw vallen. Voor hen zijn alle arbeidsvoorwaarden en rechten en plichten hetzelfde gebleven.
Bent u geïnteresseerd in de wettekst van de Wsw? Deze kunt u hier nalezen.
Bent u op zoek naar Informatie over de Wajong? Deze is te vinden op de website van UWV: http://www.uwv.nl/vragenwajong.aspx
 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.