Omhoog
Aanmelden
Wetgeving
PARTICIPATIEWET
 

 Participatiewet

 
 
De Participatiewet is de wet die in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelt voor mensen die weinig of geen ander inkomen en vermogen hebben.
 
Door omstandigheden komen mensen soms (tijdelijk) zonder werk te zitten. Wanneer het maandelijks inkomen minder is dan de bijstandsnorm, hebben zij meestal recht op een uitkering.
 
Zie onderstaande infographic voor een weergave van de Participatiewet.
 


 
 

 Lees verder

 
Het streven van de participatiewet is, dat iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk is, en dus uit de uitkering, is.
 
Naast dat een beroep op de Participatiewet een recht is, zijn er ook verplichtingen:
Het is de bedoeling dat de bijstand tijdelijk is, er moet alles aan gedaan worden om zo snel mogelijk weer het eigen inkomen te verdienen.
Lukt het niet om zelf werk te vinden, dan kan een beroep gedaan worden op ondersteuning en begeleiding.
 
U hebt recht op een bijstandsuitkering als:
• u in Nederland woont
• u ouder bent dan 18 jaar
• u niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien
• u geen beroep meer kunt doen op een andere uitkering
• u niet gedetineerd bent
• u niet langere tijd in het buitenland bent
• u eigen vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomt. Onder vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Op de normenkaart ziet u de hierbij behorende bedragen.
 
Bent u geïnteresseerd in de wettekst van de Participatiewet? Deze kunt u hier nalezen.
 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.