Omhoog
Aanmelden
 

 Wetgeving

 
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het
gebied van werk, zorg en jeugd. Dit wordt geregeld in ‘de decentralisaties’.
 
Naast zorgen voor betere en overzichtelijkere regels spelen de decentralisaties ook in op de veranderende maatschappij; van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.
 
Op Walcheren wordt dit georganiseerd binnen Walcheren voor Elkaar.
 
Een van de decentralisaties is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.