Omhoog
Aanmelden
Organisatie
BESTUUR
 

 Bestuur

 
Orionis Walcheren kent een Dagelijks en een Algemeen Bestuur.
De leden daarvan worden benoemd door de gemeenteraden van de 3 Walcherse gemeenten.
 
 
 

 Samenstelling bestuur

 
Samenstelling Dagelijks Bestuur:
de heer S. (Sem) Stroosnijder (gemeente Vlissingen)
de heer C. (Chris) Simons (gemeente Middelburg)
de heer C. (Chris) Maas (gemeente Veere)
 
Samenstelling Algemeen Bestuur:
de leden van het Dagelijks bestuur en
de heer A. (Albert) Vader (gemeente Vlissingen)
de heer J.J. (Johan) Aalberts (gemeente Middelburg)
de heer J. (Jaap) Melse (gemeente Veere)
 
De heer Stroosnijder is van beide besturen de voorzitter.
 
 
 

 Vergaderingen

 
Vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.
De deuren worden gesloten wanneer een derde van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.
 
In een besloten vergadering worden geen besluiten genomen over het beleidsplan, de begroting, de rekening en het liquidatieplan.
 
Vergaderstukken liggen een week voor de vergadering ter inzage op het directiesecretariaat (tel. 06 21 81 97 09).
 
De vergaderdata zijn:
  • donderdag 16 november 2017
  • donderdag 14 december 2017
  • donderdag 18 januari 2018
De vergaderingen beginnen allemaal om 13:30 uur.

 
 

 Documenten

 
  
  
Map: 2012
  
Map: 2013
  
Map: 2014
  
Map: 2015
  
Map: 2016
  

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.