Omhoog
Aanmelden
Missie en dienstverlening
KEURMERKEN EN CERTIFICATEN
 

 Keurmerken en certificaten

 
Kwaliteit van dienstverlening en producten staat voorop bij Orionis Walcheren. Dit doen we door goed en professioneel samen te werken aan diensten en producten.
 
Onze medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en zijn creatief en innovatief. Hierdoor lopen wij voorop in het ontwikkelen van nieuwe ideeën.
 
De kwaliteit van onze dienstverlening en producten is aantoonbaar op hoog niveau. Hier zijn wij trots op.
 
Op deze pagina treft u een overzicht aan van de keurmerken en certificaten die wij behaald hebben. Deze keurmerken tonen objectief aan dat onze dienstverlening en producten aan hoge veiligheids-, kwaliteits- en milieueisen voldoen.
 

 NVVK

 

De schulddienstverlening van Orionis Walcheren voldoet aan de eisen van de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor het Volkskrediet.

De NVVK is de belangenvereniging van kredietbanken, instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen. 

 NVVK.jpg

Speciaal voor onze ketenpartners geven we een digitale nieuwsbrief uit. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van actualiteiten en voorbeelden van onze samenwerkingsverbanden op het gebied van schuldhulpverlening.
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van onze schulddienstverlening?
 
Abonneer u dan hier op de digitale nieuwsbrief.


 

 

 

 BPBI

 
Sinds 1 augustus 2016 zijn wij lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.
 
De BPBI zorgt voor een jaarlijkse controle op kwaliteit en continuïteit. Kantonrechters hebben bij de toewijzing aan een professionele bewindvoerder, de voorkeur voor een lid van de BPBI.
 
BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening.
 
Leden van het BPBI voldoen dan ook aan hoge kwaliteitseisen; onze bewindvoerders beoefenen hun vak op een professionele manier. Hierdoor zijn we een betrouwbare inkomensbeheerder.

 

BPBII.gif

 
 

 NEN 8048-1

 

Wij zijn sinds 2013 NEN 8048-1 gecertificeerd voor:


·         Saneringskrediet
·         Schuldbemiddeling
·         Budgetbeheer
·         Herfinanciering
·         Betalingsregeling
 
Daarbij zijn onze diensten getoetst op:
a) kwaliteitsmanagement;
b) klachtenbehandeling en bezwaar;
c) aanmelding;
d) intake en crisisinterventie;
e) informatie en advies;
f) verzoekschriften in het kader van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen);
g) nazorg.
 
Hierdoor kunt u bij ons terecht voor betrouwbare en professionele schuldhulpverlening.
 
NEN.jpg

 

 BRC-7

 
De British Retail Consortium (BRC) is een inspectieprotocol met eisen waaraan leveranciers van voedingswaar moeten voldoen. BRC is een wereldwijd erkend certificaat dat het hoogste niveau van voedselveiligheid aantoont.
 
De BRC vereist dat een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem opgenomen zijn.
 
Een aantal werkzaamheden van Orionis Walcheren bestaat uit het om- en verpakken van voedingsmiddelen. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het wereldwijd erkende BRC-food certificaat.  
 
brclogo.png


 

 Morrisons

 
Morrisons is één van de grootste supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk.
 
Morrisons stelt haar eigen eisen aan voedselveiligheid en hygiëne, vastgelegd in “The Morrissons Food Manufacturing Standard (Version 4)”.
 
Onze voedselverpakkingsafdelingen zijn getoetst door Morrisons volgens hun normen en goed bevonden. Nu mogen wij voor hen grote hoeveelheden snoep ompakken.
 
morrisons.png

 

 VCA

 
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het VCA certificaat geeft aan dat we als Orionis Walcheren voldoen aan hoge eisen als het gaat om het uitvoeren van groen- en bestratingswerkzaamheden in de openbare ruimte.
 
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. We zijn getoetst op de volgende onderdelen: veilig werken, herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
 
Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.
Hierdoor zijn we in staat mensen een veilige en gezonde werkplek te bieden, waarin de mensen alert zijn en zo de kans op ongelukken verkleinen tot een minimum.
 

VCA.jpg

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.