Omhoog
Aanmelden
Missie en dienstverlening
EEN KLACHT INDIENEN
 

 Een klacht indienen

 

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of de manier waarop wij u behandelen? Dan kunt u een klacht indienen. Wij nemen klachten serieus en zien een klacht als een signaal waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:
•    een van onze medewerkers u niet correct heeft behandeld
•    u te lang hebt moeten wachten op een reactie van ons
•    u niet de informatie ontving waarom u vroeg

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover u klaagt. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u contact heeft gehad met ons of wat er op een bepaalde datum is gebeurd.

Voorwaarden
Uw klacht moet wel aan een aantal eisen voldoen:
•    u moet de klacht schriftelijk indienen;
•    in uw klacht moet u een omschrijving geven van de reden van uw klacht;
•    uw klacht moet voorzien zijn van uw naam, adres, datum en handtekening.

U kunt op de volgende manieren een klacht indienen:
•    online;
•    Door het invullen van een klachtenregistratieformulier. Dit formulier vindt u bij Publicaties Klachtenregeling en kunt u downloaden en zelf printen.
•    U kunt ook zelf een brief schrijven.

Uw klacht stuurt u op naar Orionis Walcheren t.a.v. de klachtencoördinator, Antwoordnummer 134, 4380 VB te Vlissingen (een postzegel plakken is niet nodig).


 

 

 Behandeling van uw klacht

 

U wordt binnen een week gebeld door de klachtencoördinator . Deze vraagt ook of u prijs stelt op een persoonlijk gesprek. U spreekt samen af of degene over wie u klaagt hierbij aanwezig zal zijn. U krijgt ook altijd een ontvangstbevestiging.  Om u telefonisch te kunnen bereiken, is het belangrijk dat u op het formulier of in uw brief een telefoonnummer vermeldt waarop u overdag bereikbaar bent.

Als u klaagt over de werkwijze of de handelwijze van een medewerker, zal die medewerker worden gehoord.

Wanneer nemen wij uw klacht niet in behandeling?
In de volgende gevallen nemen wij uw klacht niet behandeling:
•    U hebt  eerder een klacht ingediend over hetzelfde onderwerp.
•    Het feit waarover de klacht gaat is langer dan 1 jaar geleden gebeurd.
•    U had bezwaar kunnen maken, maar u hebt dat niet gedaan en nu is de bezwaartermijn voorbij.
•    U hebt een klacht over een gedraging waartegen u in beroep kunt of kon gaan.
•    Het onderwerp van de klacht is aan de rechter voorgelegd.
•    Het onderwerp van de klacht maakt deel uit van een opsporingsonderzoek of een vervolging door de officier van justitie.
•    U klaagt over wettelijke regels of beleidsregels.

Binnen 4 weken antwoord
Wij streven er naar uw klacht binnen 4 weken te behandelen. Als uw klacht niet mondeling kan worden behandeld of als u een schriftelijke reactie wenst, ontvangt u binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke beslissing/reactie. Als deze termijn niet haalbaar is, krijgt u daarvan op tijd bericht. In het bericht staat:
•    waarom uw klacht niet binnen 4 weken kan worden behandeld
•    binnen welke termijn u de behandeling van uw klacht wel kunt verwachten. Dit is meestal binnen 10 weken na ontvangst van uw klacht.
Hiervan krijgt u altijd schriftelijk bericht.

Niet tevreden?
Bent u ontevreden over de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u contact opnemen met:
 
De Zeeuwse Ombudsman
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
tel.: 0118-675571 en 0118-675572
website: www.dezeeuwseombudsman.nl
e-mail: info@dezeeuwseombudsman.nl

Meer informatie vindt u in onze klachtenverordening. Dit document kunt u vinden bij Publicaties Klachtenregeling.

 

 Publicaties Klachtenregeling

 
  
  
Jaarverslag 2014 Klachtencommissie.pdf
  
Jaarverslag 2015 Klachtencommissie.pdf
  
Jaarverslag 2016 klachten.pdf
  
Jaarverslag 2017 klachten.pdf
  
Klachtenregistratieformulier.pdf
  
Klachtenverordening.pdf
  

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.