Het kabinet heeft besloten om, vanwege het coronavirus, economische maatregelen te nemen.
Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Vanaf 1 juli 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen.

Meer informatie over Tozo vindt u hier.

Wat zijn de voorwaarden voor deze uitkering?

Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • u bent gevestigde zelfstandige;
 • u bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u bent Nederlander, of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • uw bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
 • ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u bent uw onderneming vóór of op 17 maart 2020 gestart en voor of op deze datum is uw onderneming ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
 • u voldoet aan het urencriterium (u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep*);
 • u woont in de gemeente Middelburg, Veere of Vlissingen.

* Voldoet u niet aan het urencriterium en hebt u wel verlies van inkomen? Als uw gezinsinkomen en uw vermogen lager is dan de normen die gelden bij een bijstandsuitkering kunt u een afspraak maken voor een startgesprek voor het aanvragen van een uitkering.

 

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt ook het inkomen van uw partner mee. Ook voor de belasting.

U kunt alleen een uitkering aanvragen als de netto inkomsten van u en uw partner samen lager zijn dan € 1.503 per maand. Voor een alleenstaande moet het inkomen lager zijn dan  € 1.052 per maand. Bent u jonger dan 21 jaar, dan gelden andere bedragen. De bedragen staan bij Hoogte van de uitkering.

Onder inkomen verstaan wij: nettowinst uit de onderneming, salaris, alimentatie, uitkering, lijfrente, pensioen en heffingskorting van de minst verdienende partner.

 • Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering.
 • Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

 

Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen.

Voor gehuwden/samenwonenden is dit maximaal € 1.541 per maand. Voor alleenstaanden is dit  € 1.078,70 per maand. Bent u jonger dan 21 jaar, dan gelden andere bedragen. De bedragen staan bij Hoogte van de uitkering.

Let op: de kostendelersnorm en de vermogensgrens gelden niet bij Tozo.

 

Hoe lang duurt Tozo 5?

Tozo 5 kan aangevraagd worden tot en met 30 september 2021.

Hoe kan ik deze uitkering aanvragen?

Orionis Walcheren voert deze regeling uit voor de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

U kunt een aanvraag indienen via ons digitaal loket.

Heeft u al Tozo 4 ontvangen? Dan is de aanvraag voor Tozo 5 een verkorte aanvraag.

Let u op! U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Lening voor doorlopende bedrijfslasten

U kunt op basis van Tozo 5 ook een lening aanvragen voor de vaste doorlopende bedrijfslasten. Houd er dan wel rekening mee dat u nooit meer kan lenen dan € 10.157. Als u al een Tozo-lening hebt ontvangen, dan is het mogelijk om een aanvullende lening aan te vragen. Het totaalbedrag van de twee leningen samen kan nooit hoger zijn dan  € 10.157.

Wat moet ik inleveren bij mijn aanvraag?

Heeft u al Tozo 4 ontvangen? Dan is de aanvraag voor Tozo 5 een verkorte aanvraag. Wij hebben dan niet al uw gegevens opnieuw nodig.

Vraagt u voor de eerste keer Tozo aan? Houdt u er in ieder geval rekening mee dat wij de volgende zaken van u nodig hebben:

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van uw bankpas of een actueel bankafschrift (wij hebben uw IBAN nummer nodig)
 • bewijsstukken van eventueel ander inkomen (bankafschrift of loonstrook)

Bij een aanvraag voor een bedrijfslening hebben we mogelijk nog andere bewijsstukken van u nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld cijfers over 2019 zijn. In dat geval nemen wij contact met u op.

Als u een Tozo uitkering aanvraagt moet u alle informatie geven die nodig is om het recht op deze uitkering te kunnen bepalen. Wij controleren uw gegevens niet alleen bij de aanvraag. Er kan ook achteraf nog een extra controle gedaan worden. Als hieruit blijkt dat u onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt, kunnen wij de uitkering van u terugvorderen. Daar bovenop kunt u dan nog boete krijgen.

Wanneer kan ik een besluit en de betaling verwachten?

Wij nemen binnen vier weken een besluit op uw aanvraag. Waar dat lukt doen we dat sneller. 
Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u zo snel mogelijk daarna een eerste betaling.

Inkomsten opgeven

Als u inkomsten heeft uit uw onderneming of andere inkomsten dan moet u deze bij ons opgeven.
U krijgt elke maand een brief voor welke datum u dat moet doen.
Het is belangrijk dat u dat op tijd doet want dan kunnen wij de hoogte van uw Tozo-uitkering rekening goed bepalen.
Dit voorkomt dat u te weinig uitkering krijgt of (een deel van) de uitkering terug moet betalen.

Inkomsten opgeven doet u digitaal via ‘mijn Orionis’:

 • u logt op ‘mijn Orionis’ in met uw DigiD
 • klik daarna op ‘online regelen’
 • klik dan op ‘Tozo 5 Inkomstenverklaring’
 • vul het formulier in
 • heeft u alle vragen beantwoord? Dan kunt u de bewijsstukken toevoegen (uploaden). Dit mag ook een foto van de documenten zijn.

 

Telt deze uitkering mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen.

Deze uitkering hoort bij verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen voor de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen). Er wordt gekeken naar de hoogte van uw totale inkomen om te kijken of u recht heeft op een inkomensafhankelijke toeslag.

U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte.

Heeft u een partner en krijgt u een aanvullende uitkering? Dan ontvangt u allebei een deel van deze uitkering. U moet dit ook allebei doorgeven als u belastingaangifte doet. Meer leest u op de pagina Tozo en belastingaangifte op deze website.

Meer informatie over de noodregelingen

Meer informatie :
Informatie over de regeling voor levensonderhoud op de website van de Rijksoverheid
Een overzicht van alle maatregelen voor ondernemers op de website van de Rijksoverheid
Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel

Coronaregelingen check

Met de coronaregelingen check van de Kamer van Koophandel kunt u op basis van een paar vragen zien welke regelingen mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn.

Op de website van 155 Help een bedrijf kunt u online een Tozo-scan doen. Zo ziet u of u mogelijk in aanmerking komt voor de regeling Tozo.

Ook op de website krijgiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u mogelijk in aanmerking komt voor deze regeling.